9 Kasım 2014 Pazar

TARAZ- KAZAKHSTAN AND SAKA BURiALS

SAKA TURKS - BESSHATYR BURIAL MOUNDS
ELITE BURIAL PLACE OF KINGS AND CHIEFS

The necropolis has the tombs of Eastern Scythians 
or Saky-Tigrakhauda people lived on that territory 
in 7th-6th centuries BC. 
There are 30 mounds located in the area. 
The largest one is the King’s mound with 
the height of 17 meters and a diameter of 104 meters.
Besshatyr burial mounds. 

Altyn Yemel is the largest national park of Kazakhstan located in Almaty oblast, about 150 km from Almaty city.

Secret of Besshatyr : Docu. in English:
IN WEST SCYTHIANS, 
IN EAST SAKA/SCAE 
are the PROTO-TURKS
KAZAKS ARE TURKISH TRIBETARAZ (Talas, Jambıl, Cambul ) Burials / Kurgan
Tamgaly Turkish Saka Period Petroglyphs
2nd-1st millennium BC.
More than five thousand petroglyphs have been found 
at Tamgaly; northwest of Almaty. 
It was designated a UNESCO World Heritage site in 2004. link
Museum of Archaeology, Almaty

YURT (HOME, HOMELAND) - TARAZ 
(Talas, Jambıl, Cambul ) 
KAZAKHSTANTURKISH TASHBABA-TAŞBABA - KAZAKHSTAN
(Stonefather: Turkish warrior stone statue)video about Kazakhstan, Tamgaly and Ahmet Yesevi Tomb 
Kazakistan topraklarında geçmişten günümüze kalan abidelerin en yaygın olanı kurganlardır. Bu sanatsal yapılar günümüzde hâlâ bozkırın ve dağ eteklerinin manzarasını süslemektedir.

Özellikle Doğu Kazakistan’da yer alan İskit-Saka Kurganları, hem yapıları hem de içlerinde barındırdıkları eşyalar dolaysıyla, Türk Kültür Tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğu Kazakistan’ın Tarbagatay yamacında bulunan Şilikti Mezarlığı Prof. Dr. A. Toleubaev tarafından araştırılmaktadır. Bu çalışmada, üçüncü bir “Altın Adam”ın bulunduğu Şilikti Baygetöbe kurganı, buluntularıyla birlikte ele alınmıştır.

Muzaffer Gürsoy , 2012
pdf: