8 Kasım 2014 Cumartesi

Al-Khwārizmī - The father of Algebra, an Uzbek TurkAl Khwarizmi’s contributions to mathematics and astronomy centuries ago haven’t gone unnoticed. 
A crater on the Moon is named after him.Although invented in Mesopotamia  and Greek and Hindu mathematicians preceded the great Frenchman François Viète — who refined the discipline as we know it today — it was Abu Jaafar Mohammad Ibn Mousa Al Khwarizmi  who perfected it.

He used Al Jabr (algebra) in the title of a justifiably renowned study that became a classic textbook in leading universities for centuries: the “Hisab Al Jabr wal-Muqabalah” (The Book of Integration and Equation), introduced the use numerals that, over time, came to be known as algorithms.

Indeed, algorithm is a Latin derivative of Al Khwarizmi’s name, and rather than attributing the collective work of many mathematicians to the scholar, it is safe to grant him grandfatherhood.

This would prevent excessive praise, though his introduction of the zero as a placeholder in equations paved the way for the development of the decimal system that, in this instance, was an exclusive and accurate attribution.

Undoubtedly one of the greatest mathematicians ever, unaware that his work had changed history.

Born in Rami/Khiva-Uzbekistan c.783, died in Baghdad-Iraq c.850...


Monument in Uzbekistan: link

Al-Khwarizmi : link


...


His works:

Hisab Al Jabr wal-Muqabalah” 
[The Calculations (or Book) of Integration and Equation], 
in Frederic Rosen, trs, 
“Mohammad Ibn Musa Al Khwarizmi: Algebra”, 
London: The Oriental Translation Fund, 1831. 


.
“Kitab Al Jama‘ wal-Tafruq bil Hisab Al Hindi” 
(The Book of Addition and Subtraction According 
to the Hindu Calculation). 
The Latin version, “Algoritmi de numero Indorum” 
(Al Khwarizmi on the Hindu Art of Reckoning) 
is the only surviving text.


“Kitab Surat Al Ard” (The Image of the Earth). 
A single surviving copy of the text (no maps) 
has been kept at the Strasbourg University Library in France, 
while a Latin translation is available at the 
Biblioteca Nacional de España, in Madrid. 
....


Al-Khwarizmi Crater on Moon....TÜRK KÜLTÜRÜNDE SIFIRDAN DOKUZA KADAR 
SAYI ADLARI VE MATEMATİK DEĞERLERİ 


Burada Türk halkının somut olmayan kültüründe önemli bir şekilde yer alan sıfırdan dokuza kadar olan sayı adları ve matematik değerleri üzerinde duruldu. Sıfır hariç diğer bütün sayılar Türk dili kaynaklıdır. Bu sayıların Türk diyalektlerindeki adları ve varyantları toplu olarak gösterildi. Resim yazısından düşünce yazısına geçilirken Köktürk işaretleriyle bu sayı adlarının nasıl yazıldığı anlatıldı. 

Cep telefonlarının mesajlarında ve e-posta metinlerinde bir nevi eski çağların hiyerogliflerine geri dönülürken Türklerin taş abidelere sayı adlarını bir anlaşma vasıtası olarak nasıl resmettiklerini yeni nesil öğrenmelidir. Türk düşünce sisteminde sayılar sadece somut değil, soyut olarak da kültürel bir değer taşır. Sayıların evrenselliği yanında milliliği de vardır. Fertten aileye, aileden devlete geçerken toplumun teşekkülünde sayı adları ortaya çıkmıştır. Sonra bu sayı adlarında inanç izleri de görülmüştür.Mehmet Hazar- Mehmet Şengönül
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
TDE-Matematik bölümleri öğretim üyeleri


(Sıfır için Not : Her ne kadar makalede "sıfır" ın Arapça'dan alındığı belirtilse de "El Harezmi (Algoritma) zamanında; Sanskritçe boşluk anlamına gelen shunya sözcüğü, sifr olarak tercüme edilmiş ve bu sözcük pek çok Avrupa dillerinde kullanılan yokluk sözcüğüne karşılık gelen sözcüklerin temelini oluşturmuştur." denmektedir. El Harezmî'nin de Türk olduğu dikkate alınırsa sıfırın kaynağının da Türkler olduğunu söylemek çok yanlış olmaz...B.Tarhan - link)
in English....

From 0 to 9 in the numbers names and the mathematical values of the numbers that have a  great place in the abstract culture of Turkish public are emphasized in this paper. 

All numbers ,except for 0, are originating from Turkish language. (!see note) The names and versions of these numbers in Turkish dialects are presented collectively. It is presented that how these names of numbers are written by Kök Turk signs while passing from pictogram to ideograph. 

The rising generation should learn that how Turks depicted the names of numbers on stone monuments as a means of communication while returning to ancient period’s hieroglyphics in text messages and e-mails. The numbers have not only concrete but also abstract cultural value in Turkish thought system. The numbers are both universal and national. The names of numbers emerged during the organization process of society while they were transferring from individul to family and from family to state. In addition to that, the traces of belief are seen in these names of numbers. 


!NOTE to ZERO: Although the article write that ZERO's been known as Arabic, in the time of Harezmi (algoritma) was written in Sanskrit language "shunya" translated as "sifr" (sıfır-zero) , meaning is  "space, emptiness, nothing". Then it is not wrong to say that the source of "Zero" are the Turks, because Harezmi was a Turk..! B.TarhanThe first known English use was in 1598.

In AD 976 Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi, in his "Keys of the Sciences", remarked that if, in a calculation, no number appears in the place of tens, then a little circle should be used "to keep the rows". This circle was called (ṣifr, "empty") in Arabic language. That was the earliest mention of the name ṣifr that eventually became zero.

Italian zefiro already meant "west wind" from Latin and Greek zephyrus; this may have influenced the spelling when transcribing ṣifr. The Italian mathematician Fibonacci (c.1170–1250), who grew up in North Africa and is credited with introducing the decimal system to Europe, used the term zephyrum. This became zefiro in Italian, which was contracted to zero in Venetian. (wiki.note, that they still using the word Persian!)....


Harezmi, (Algoritma)

Dünya bilim mirasını zenginleştiren bilim insanları arasında çok sayıda Türk bilgin de vardır. Bunların biri de matematikçi kimliğiyle öne çıkan Ebû Muhammed İbn Musa el-Harezmî’dir. Cebir biliminin kurucusu Harezmî aynı zamanda astronomi ve coğrafya alanlarında da çalışmış ve yaptığı katkılarla bu bilim dallarının gelişiminde önemli rol oynamıştır.Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
Çağını Aşanlar : pdfEl Harezmi Cebirin Atasıdır, Prof.Dr.AkbulutÇalınan Türk Tarihi - link
HE WAS BORN IN UZBEKİSTAN NOT IN BAGDAT.
AL-KHWARIZMI IS AN UZBEK TURK AND 
NOT PERSIAN OR ARABIC.


"IX əsrdə özbək alimi Mahmud Əl-Xorəzmi
ÖZBEK TÜRKÜDÜR."
Russian and Uzbeks sources.

Again,
The History cannot be told without the Turks.

Regards.
SB.NOTICE:
DON'T EVEN THINK OF STEALING!
;)