21 Ekim 2019 Pazartesi

TULGA - TOLGA - TVLGA
TULGA (TVLGA): 
Adı Türkçe olan Hispania'nın Vizigot (Batı Gotlar) Kralı (639-642). 
Kral Çintila'nın oğlu ve halefi. - 18.yy gravürü

TULGA (TVLGA - 6th c).
Visigothic (West) King of Hispania (639-642). Son and successor Chintila. - 18th century engraving.
* Tulga - Tolga = Tr. of ety., meaning helmet. Still in use among Turks as male and surname.
Gotların tarihi de bir muammadır. Aslen Got olan Romalı Jordanes Gotların tarihini yazarken büyük bir baskı altındadır. Hunlarla savaş halinde olan Romalılar, kayıt altına alınan her şeye sansür uygulumaktadır. İşte bu zamanda kitabını yazan Jordanes de sansürden geçmesi için elinden geleni yaparken birçok bilgiyi satır altına gizlemiştir. Gotların Hunlarla akraba olduğunu ve hatta bazı Gotların Hun isimleri aldığını söyler.

Gotların İskit (Getae*) olduğunu yazan Herodot'tan (MÖ 5.yy) Tacitus (MS 1.yy) ve Yaşlı Pliny'e (MS 1.yy) gelinceye dek Gotlar artık İskit olmaktan çıkmış ve Germanik boyu olarak anılmaya başlanmıştır. Ama yaşam tarzları, gelenek ve kültürleri, hatta dilleri bile Türkçe kelimeler barındırır.

Kapadokyalı olan Ulfila (Wulfila, MS 4.yy) kaçırılmış ve Tuna Nehri civarında, 'Çar/Oğuz İskitleri'nin ülkesinde yaşamıştır. Ulfilas Yunancadan Got diline çevirdiği İncili'nde Tanrı için 'Baba'nın karşılığı olan 'Atta' kelimesini kullanmıştır. Sağır sultanın bile bildiği bir şey varsa o da Ata sözünün öz Türkçe olmasıdır.

'Atta unsar thu in himinam'
'Cennetteki/Gökteki Babamız'


Semra Bayraktar


* Getae kelimesi diğer İskit/Saka boylarından olan Tissagetler ya da Tomris Ece'nin kabilesi Massagetler (Massagetae) dediğimizdeki gibidir 'Getae' (Get).
* Tissagetler (Thyssagetae) aynı zamanda Tyrasgetae olarak da okunur. Tyras > Tiras/Turas için Prof.Ç.Garaşarlı İskandinav kaynaklarında Traklar ve Türkler için kullanıldığını yazar. Hazar kaynaklarında da Tir-s ya da Turis olarak geçmektedir. Dinyester (Turla) nehrinin de eski adıdır. Tissagetler Başkırt/Başkurtların da atalarındandır.
* Türk:Ata (Ada) - Sumer: Ada (Olcas Süleymanov, Aziya, s.221)
* "History of the Goths (Gotların Tarihi) adlı çalışma Gotların tarih sahnesine çıkışından Ostrogot ve Vizigot Krallıklarının sonuna kadar olan dönemi siyasi, askeri ve içtimai tarihi için önemli bir eserdir." - Mert Kozan (Herwig Wolfram, History of the Goths, İng.Tercüme Thomas J.Dunlop)
Über die name TULGA:

Sie sagen (link) ;"Noch keine Infos zur Bedeutung verfügbar... und mongolisch". Sie wissen es nicht, aber wir wissen es. "Mongolish!" dass ist ja Absurdität und unmöglich, weil Tulga ist Turkish, die Hunnen haben diese name auch. Tulga bedeuted Helm auf Turkish. Wenn Sie nicht in die türkische Sprache schauen, können Sie nie die Bedeutung finden. türkisch zu ignorieren, das ist dein problem! Ein anderer hier (link): "Die Bedeutung dieses Namens ist unbekannt", natürlich berücksichtigen Sie nicht die türkische Sprache! Westgoten verwendeten Hunnen-Türken namen.


About the name Tulga:

They say (link), "No information on the meaning available yet ... and Mongolian". You do not know, but we know it. "Mongolish!" that is absurdity and impossible, because Tulga is Turkish, the Huns have that name too. Tulga means helm in Turkish. If you do not look into the Turkish language, you can never find the meaning. ignoring turkish, that's your problem! An other one here (link):  "Meaning of this name is unknown", ofcourse, you are not considering the Turkish language! Visigoths used Hun-Turkish names.

SB