22 Ekim 2019 Salı

Slovakya'da Avar Türkleri
Slovakya'da 2018 yılında "Yılın Keşfi-2017" ödülü Bratislava yakınlarındaki 
AVAR MEZARLIĞI'na verilmişti.

D4R7 otoban çalışmasında keşfedilen 7.yy - 8.yy arasına tarihlendirilen 485 Avar mezarında 
yapılan 5 aylık çalışma ile 6000 den fazla eser çıkarıldı.

1927-1933 yıllarında da 800 adet Avar kurganı Devinska Nova Ves'te açığa çıkarılmıştı.

“Discovery of the Year 2017” category was granted to the Avar burial ground in Podunajské Biskupice near Bratislava. For a period of five months, the archaeologists examined 485 graves from 7th-8th century, where containers, working tools, jewels or animal bones were found. More than 6,000 grave artifacts were documented in total, making this discovery worthy of the attribute of the biggest discovery of the last decades.

The first great 800 Avar graves was found in Devinska Nova Ves, between 1927-1933.
* Avar Turks
'Avrupalılaşan' Avar Türkleri


Şarlman 791'de Avarlara saldırır. Avarlar ağır kayıplar verir.
- 792-795 arasında Avarlar arasında kardeş kavgası başlar. Kağan ile Yuğruş* kendi adamları (kıtlığa sebep oldukları için) tarafından öldürülür. Tudun** Kağan ve Yuğruş'tan ayrılır ve Friuli'nin Frank Dükü Erik** ile müttefik olur
ve onlara karşı savaşır.
- 795'de Avarların gücü tükenir, Franklar Kağan'ın otağını yerle bir eder. Tarihçi Nestor tüm Avarların öldüğünü yazar. Hayatta kalanlar ise Tisa (Tisza) nehrinin doğusuna çekilmiştir.
- Tudun Şarlman'a gider ve Hıristiyanlığa geçmeye hazır olduğunu bildirir.


SB

* Yuğruş; Tr., Kağan'dan sonra gelen kişi, vezirlik görevi yapana verilen unvan, ama ad (Yugrush) olarak kayıtlara geçmiş.
** Tudun; Tr., unvan, vali.
*** Erik Margrave of Friuli.


Frankların (Fransızların) sembolü olan 'Fleur de Lys', 
yani Zambak motifi Türklere aittir.
Avar Kemer Tokası - 7.yy /metmüzesi
Hatta Pazırık kurganlarından çıkarılan eşyalarda bile görülür. 
Bunun anlamı: 'Fransızlar 1000 yıl sonra kullanmaya başladı' demektir.
Fleur de lys was never Frank origin, Franks borrowed from Avar Turks. Before the Franks used as a symbol, was already in use among the Turkish tribes, also to be seen in Pazyryk kurgans, which is 1000 years before the Frank nations!
Belt, 7th century Avar / in metmuseum
Metropolitan museum don't mentioned that the Avars are Turkish tribe.  I condemn them!!!

Avar Türklerine ait broşta Kıpçak tamgası, kurt-ejder ve şifa düğümü


Kelt Düğümü dedikleri 'düğüm' Türk düğümüdür.
Keltler İskit/Saka, Hun, Avar Türklerinden 'ödünçlenmişlerdir'


The Celtic Knot is the Turkish knot.
Celts 'borrowed' from Scythian / Saka, Hun and Avar Turks


Kalem Kutusu - Selçuklu 1210
İran veya Afganistan'dan

Pen Box with Turkish Knot, Seljuk Turks 1210
from İran or Afghanistan, does not make this art piece a "Persian Art", 
and definitely does not make it "Islamic art" too !..