5 Ekim 2016 Çarşamba

Kimmer-İskit ve Roma döneminde kullanılan Tengri ve Oz Tamgası


Tengri ve Oz Tamgaları


Solda: Kimmer-Saka Türkleri MÖ.9.-7.yy - Kuban-Kolkhis
Sağda: Romalılar döneminden Birdoswald (Banna- İngiltere) Roma Kalesi'nde bulunan ve "Jupiter Optimus Maximus"e adanmış bir sunak, tarih aralığı MS.43-410. Bir zamanlar Carlisle Müzesi-İngiltere'deyken şimdi kayıptır! 


Capitol tepesindeki tapınak ile ilgili olarak:
İlk "Jupiter Optimus Maximus" tapınağı Etrüsk döneminden kalma olup, Romalılar döneminde birçok kez değişikliğe uğramıştır. Halikarnaslı Dionysios (MÖ.1.yy,tarihçi) ile Titus Livy (MÖ.64-59–MS.17,tarihçi) Lucius Tarquinius (Yaşlı Tarkan, MÖ.616-579) Priscus'un, Sabineler ile savaşında burada yemin ettiğini yazar. Roma'nın son kralı Etrüsk kökenli Lucius Tarquinius Superbus (Gururlu Tarkan, ölümü MÖ.495, Yaşlı Tarkan'ın oğlu ya da torunu) tarafından da tapınak tamamlatılır.


"Jupiter Optimus Maximus" tapınağını da göz önünde bulundurursak, sunağın ya Etrüsk kökenli biri adına yapıldığını, ya da "ödünçlenen" tamgaların Romalılar tarafından da kullanıldığını varsayabiliriz. Tamgalar'da, Etrüskler'de, Kimmerler'de Türk'tür.


// Shakespeare'in "Julius Caesar" eserinde, Troyalı Aeneas'ın soyundan gelen Jül Sezar'a ihanet eden Brutus ne diyordu?: 

" Roma, bir adamın gücüne mi sunulacak? Atalarım kral ilan edildiğinde Tarkanları Roma sokaklarından sürmüştü. Konuş, saldır, düzelt! Ahh Roma! sana söz veriyorum, eğer adalet istiyorsan, benim elimle adalate kavuşacaksın!"

Sürülen TARKANLAR...


// "Romanın məşhur Qay sülaləsi də özünü troyalı Eneyin soyuna bağlayırdı. Məşhur Roma imperatoru Qay Yuli Sezar senatda ilk çıxışında «Mən əsilzadəyəm, troyalı Eneyin nəslindənəm» deyərək özünü təqdim etmişdir." Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu - Etrüsk-Türk Bağı


// "Roman kings with pride remembered their Trojan ancestry . Julius Caesar bore the name Yul, the son of Eney, a Trojan commander, who led the Trojan immigrants to Italy . Numerous Roman names of Trojan origin appear to be old Turkic. The first component (Gay) of the name of Gayus Julius Caesar, the Roman dictator, is comparable with the old Turkic Gay - a tribal name belonging to the Turkic tribe Oghuz and with Kay, a Kipchak tribal name." Chingiz Garasharly - The Turkic Civilization lost in the Mediterranean basin*


Kolkhis'teki ilk Türk varlığı, MÖ. 8.yyda kuzeyden inen topluluklarla başlar. Türk kültür dairesinde bulunduğu tartışma konusu olan bu unsurlardan birincisi Kimmerlerdir. Anayurdu Türkistan olarak bilinen bu topluluğun Ön Türklerin bir kolu olduğuna dair önemli deliller mevcuttur. MÖ.9.yyda İskitler, Hun kabileleri tarafından yerlerinden oynatıldığında Kimmer arazisine girmiş, bundan sonra da batıya doğru büyük bir göç hareketi başlatmıştır. Bu dönemde batıya göç eden Kimmerler, MÖ.705 civarında Kafkasya'nın güneyine yönelmişlerdir....


Kimmerleri takiben Kolkhis'e giren ikinci Türkistan menşeli topluluk İskitler (Sakalar)'dir. Çeşitli itirazlar olsa da bu topluluğun Türk kültür dairesinde olduğuna dair çok güçlü deliller bulunmaktadır.Ermeni kaynaklarından İskitlerin, Derbent geçidinden İç Anadolu'ya kadar genişleyen, içerisinde Kolkhis'in de yer aldığı bölgeye hakim oldukları, MÖ.665 yılından itibaren de Kür nehrinin sağ tarafını ele geçirdikleri ve iki asırdan fazla bir süre burayı yurt tutarak Çoruh boylarına kadar yayıldıkları bilinmektedir. Ayrıca batıdaki Karadeniz sahili de İskit boylarının denetimine girmiştir. Kolhis'in üç tarafı İskitler tarafından çevrilmekle birlikte bu topluluğun yöredeki faaliyetlerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi zikredilmemesi, bölge tarihinin bu dönemini karanlıkta bırakmaktadır....


Bununla birlikte, Gürcü kaynaklarından öğrenildiği kadarıyla MÖ.336'da muhtemelen İskitlerle birlikte bölgeye gelen Kıpçak ve Bunturki [(Bön Türk) (otokton/yerleşik Türk)]'ler, Kolhis'in bulunduğu Hazar Denizinden Çoruh boylarına kadar uzanan sahayı hakimiyet altında tutmaktaydı. Bölgedeki İskit bakiyeleri, Arşaklı III Tridat (286-330) zamanına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde Batum, İskit kabilesi olduğu bilinen Masaget ülkesinin başlangıç yeriydi. İskit bakiyelerinin bölgede varlığını devam ettirdiği sırada MÖ.6.yydan itibaren Grekler Kolhis'e koloni kurmaya başlamıştır. Mitolojide Medeia/Altınpost ülkesi olarak geçer... 


TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SAYI: 505-506 / Yıl: XLIII / Mayıs-Haziran 2005*


İtalya’nın eski özel adlarındaki Türkçe köeknli ögelerin özellikle ilgi çekici olanları Kimmer (Cimmerium) ve Gargarya yer adlarıdır. Eskiden İtalya’nın güneyinde Gargarya adında bir kentin varlığı ancak, “Truvalılar” bölümünde anlatılan Truva ülkesindeki “Gargar” kenti adını Truvalıların İtalya’ya getirmesiyle açıklanabilir. Eski Truva kenti yakınlarında Gargar adlı bir kentin bulunması ve Anadolu’da Gargar adlı bir ulusun yaşamış olmasıyla ilgili Strabon’nun verdiği bilgiler bu göçü kanıtlamaktadır. Eski Kimmer (Cimmerium) kentiyse Etrüsklerin yerleştiği İtalya’nın Kampanya (Campania) Bölgesinde bulunuyordu. 


Prof.Dr.Çingiz Garaşarlı*


"elements of Etruscan culture permeated into of Romens culture"
"Early Rome was deeply influenced by Etruscan culture"


"Etruscan influence on ancient Roman culture was profound and it was from the Etruscans that the Romans inherited many of their own cultural and artistic traditions, from the spectacle of gladiatorial combat, to hydraulic engineering, temple design, and religious ritual, among many other things. In fact, hundreds of years after the Etruscans had been conquered by the Romans and absorbed into their empire, the Romans still maintained an Etruscan priesthood in Rome (which they thought necessary to consult when under attack from invading ‘barbarians’)."- Dr. Laurel Taylor


* the Romans borrowed Etruscan symbols, which are Turkish symbols/marks (Tamga).
* Tengri = God
* Oz = Soul being with God (being dead) ; four direction of Oghuz (Oğuz) migration, around the world; the center of the universe and divine power.

SB

/Tarquin-Tarkan = Turkish (still using as male name)


Anglo-Sakson ne kadar özgün bir kültürdür?
Kimden etkilenmiştir? Ya da kimlerin kanını taşımaktadır.
Resimdekiler Anglo-Saksonlara ait buluntulardır.
Hun-Avar ve onlardan önce de Kimmer-İskit sanatı çok rahatlıkla görülür.İlgili:

"The following post offers a little idle speculation to help pass the time on the question of whether there was any Hunnic influence on fifth-century Britain and whether the 'Anglo-Saxons' were, in part, descended from Huns. Needless to say, at first glance the idea seems ludicrous! After all, in Book I, chapter 15, of his Historia Ecclesiastica of 731, Bede famously wrote of the mid-fifth century that:"

Were there Huns in Anglo-Saxon England? Some thoughts on Bede, Priscus & Attila
Swedish Professor Åke Daun show that foreigners perceive Swedes as being cold heartless people with a sluggish mind. These are traits that can be attributed to their Attila-genes.... According to Professor of Archeology at the University of Oslo, Lotte Hedeager, the old Norwegian (and also Swedish) ruling class consisted of Huns. ... many of the names given in the Nordic sagas are parallel to the names of Hunnic kings, like Halfdan (Huldin), Roar (Ruga), Ottar (Ottar), and Adils (Attila). ... Atle, which is derived from Attila, is a common name in present day Scandinavia.

Balka Sukhoy  RUSSİA - KELERMES /SCYTHİAN TURKS-7TH-6TH BC
and
SCOTLAND - ABERLEMNO STONE/THE PİCTS -  7TH-8TH AD


"At that time we must remember, there was hardly such a thing as a town in Anglo-Saxon England...."


look also for:
MUSTAFA AKSOY "Tarihin Sessiz Dili Damgalar  - The Silent Language of History Damgas"


Etrüsklerde  "Tengri" Tamgası
Tengri symbol on Etruscan artifactsTENGRI  (a circle with a plus) and below OZ (swastika)
Saymalıtaş/Saimaluu Tash - Kyrgyzstan (also Turkish state)
(15.000 years old)
Photos by Servet SomuncuoğluTurkish Culture and History