6 Ocak 2017 Cuma

Hayat Ağacının Efendisi Dionysos


"Hayatın Efendisi" ya da "Hayat Ağacının Efendisi"
Dionysos (Bacchus) 
Şarap Kabı - MÖ 6.yy ortaları


"Dionysos ya da Bakkhos en çok şarap tanrısı olarak tanınır, fakat o genellikle bir ağaç tanrısıydı. Örneğin, bütün Yunanlıların "ağacın Dionysos"una kurbanlar verdiği söyleniyor. Boeotia'da onun unvanlarından biri 
"ağacın içindeki Dionysos" idi.
Altın Dal - James Frazer (syf 311)"Dionysos'un doğudan geldiğini, Anadolu'dan çıkıp Yunanistan'a güç bela girebildiğini efsane bağıra bağıra dile getirir. "
Azra Erat -Mitoloji Sözlüğü"Ellenler küpe takmayı efemine ile özdeşleştiriyordu. Bu da Ellen erkeklerinin küpe takmadığını gösterir. Kulakları delik olan Apollonides bir "barbar" olarak, yani "Hellence Konuşmayan"lardandı. Apollonides Boiota lehçesi ile konuşuyordu. Boeotia Korinth Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Pelasglarla ilişkilendirenlerin yanında MS.110-180 yıllarında yaşamış coğrafyacı Pausanias onları Minyaslılar ile ilişkilendirir. Teos (Sığacık-İzmir) kurucu atası Athamas (Atamız), Boeotia'dan gelmiştir. Teoslu Anacreon ise İskit kökenlidir ve Strabon'a göre o Teos'u Athamantis olarak adlandırmıştır." Bağlantı kuralım:
Ağaç Kovuğu - Kıpçaklar [Kimmerler]
Ağaçtan Doğma - Ağaç Ata - Uygurlar
Dionysos = Sabazios "Atıyla gezen Göçebe Tanrı" 
Bakkhos - Bacchus - Bacc - Bağcı - Bağ
Bir İskit [Saka] boyu; Saban (Suvar/Subar/Sibir)
Avrasya'daki Türklerde (Tatar, Başkort) Sabantuy Festivali
Boeotia - Pelasg - Teos kurucusu Athamas


SB.