6 Ocak 2017 Cuma

Troya Savaşını Anlatan Tablo

İLYADİK TABLO (TROYA SAVAŞI) - MÖ 15 Augustus Dönemi
TABULA ILIACA - 15 BC - Augustus Period
Capitoline Müzesi Roma

Gramer ustası Zenodotus'un notlarına göre yapıldığı düşünülüyor ki, Homer'in İlyada ve Odyseia eserlerini derleyip düzenleyende Efesli Zenodotous'tur. MÖ.3.yy'da İskenderiye Kütüphanesi'nin de ilk müdürüdür. Tablonun başlangıcında adı geçer. 


Truva savaşı MÖ.1200'lerde olmuştu, destan ise MÖ.800'den sonra yazıya dökülmüştü. Sözlü anlatım ile nesilden nesile geçen destan 400 yılda değişebilirdi. Ayrıca Zenodotus zamanın baskın olan "Hellenistik Kültür" yüzünden dizelerini değiştirmiş olması da olasıdır, çünkü Homeros destanlarının farklı yazmalarını karşılaştırarak gerçekliği kuşkulu dizeleri çıkarmıştı. Bazı dizelerin sırasını değiştirip çeşitli düzeltmeler yaptıktan sonra da kitapları 24'er bölüme ayırdı. Sonraki İskenderiye Kütüphanesi'nin yöneticilerinden Semendirekli Aristarkhos (MÖ y. 217-y. 145) da yapıtta önemli değişiklikler yapmıştı.Aeneas gemiyle kaçıyor (sağ altta)

Troyalılar "Tuzak Atı" içeri alıyor...


Ektor (Hektor) naaşı alınıyor...

ilgili: