12 Aralık 2016 Pazartesi

Mangup Kale - Kırım


Doğu Roma tarafından Doros ya da Dory olarak adlandırılırken Kıpçaklar döneminde Mangup adını almıştır. Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve Karaim-Karay Musevi Türkleri yaşamıştır. Kalenin  I. Justinianos döneminde yapıldığı söyleniyor. Ancak Kale kapısının üzerindeki bezemeler Hazar ya da Karaim Musevi Türklerinden kalmadır. Kıpçak ve Selçuklu dönemi benzeri motiflerde gözden kaçmamaktadır. Zaten Karayların Türkçesi de Kıpçaklar grubuna girer.

SB

"Mangupkale, Karay Türkleri'nin Kırım’daki en kutsal yerlerden birisidir. Vaktiyle bu kale ve çevresindeki önemli miktarda Karay Türkü yaşamaktaydı. Kösele ve güderi işleriyle uğraşan Karayların ürettiği "Mankub Köselesi" 
Kırım genelinde çok meşhurdu."


ilgili:
KIRIM KARAYLARININ ATASÖZÜ VE DEYiMLERİNDE GÖÇEBELİĞİN İZLERİ


Ayrıca Kıpçak olan Memluk Türklerinden kalan Halep Kalesi'ne de göz atın, benzerliği göreceksiniz.
Mezar taşlarındaki bezemeler Kıpçak-Kuman Türk mezar taşlarındaki bezemeler arasındaki birebirlik.


Kıpçak Mezar Taşı / Kuyucuk Köyü - Kars 

// Koy kopeksiz bag dereksiz...