4 Aralık 2015 Cuma

Makedonlar Yunan DeğildirMakedonya Aigai Kral Kurganı - 1950
Aigai Makedonya'nın ilk başkenti.
Tiyatrosunda öldürülen Philip II ve MÖ.336'da kral ilan edilen Büyük İskender.
Unesco Dünya Miras listesinde.


"Philip’s Thracian wife, Meda, is buried with him" diyorlar ama,
II. Philip'in iki eşinin adı biliniyor: Audata ve Meda. Philip ile gömülen genç olduğu için Meda, peki bu kadın kimdi? Trakyalı mı?  Çünkü, Getae'den gelme olduğu söyleniyor ve kurganda İskitlere özgü altın sadak (gorytos) bulundu.

Aigai şehrinin sembolüAigai şehrinin sembolü
Solda aslan postu içinde Herkül, sağda Kurt.- Bugün Yunanistan'da nasıl "ben Türküm" demek suç sayılıyorsa, "ben Makedonum" demek de çok büyük bir suçtur.

- Madem Makedonlar Helen'dir, insan kendi halkından , kendi soydaşından ve ırkından korkar mı, bunu Helenizmin en büyük problemi olarak telakki edebilir mi? Demek Makedon diye ayrı bir halk vardır ve bu halk kesinlikle Yunan değildir.

- Büyük İskender ilk savaşını Makedonları hakir gören Atina'ya karşı yapmıştır.

- Keza Yunanistan'ın Atina'dan sorna ikinci büyük şehri olan Selanik'in 20.yüzyıl başlarındaki nüfusu %60 İspanya Yahudisi, % 18 Türk ve % 18 Yunan olarak saptanmıştır. Nüfusunun %78'i Yunan olmayan Makedonya'nın bu ünlü şehrine "Yunan"dır demek nasıl mümkün olabiliyor?
Erdoğan Öznal
Genelkurmay Başkanlığı- Basımevi, 1993 

MACEDONIAN KINGDOM - ANTIGONOS MONOPHTALMOS 


IYI - KAYI TAMGALI PARA
Makedonya Cumhuriyeti’nde 2002 yılında yapılan son nüfus sayımı formlarında, Torbeşlerin Makedonya Cumhuriyeti’nde özel milli topluluk olarak algılanmadıklarından dolayı, ayrı bir Torbeş ya da Müslüman Makedon hanesi yoktu. Yine de, sayımlardaki verilerin değerlendirmesinden sonra iç kullanım için açıklanan bilgiler üç ilginç alt grubun olduğunu göstermektedir. Bunlar, Müslüman Makedonlar-8.422 kişi, Müslümanlar- 2.553 kişi ve Makedon Müslümanlar-180 kişi idi. Bu üç Müslüman nüfusu grupları ardında Torbeşler topluluğu mensuplarının olduğu tahmin edilebilir. Tabi ki, bunların belli bir kısmı da üç en büyük topluluklar olan, Makedon, Arnavut ve Türk toplulukları arasında aranmalı. Nihayet olarak, bütün bunlar, daha büyük etnik topluluklardan hiçbirinin kendi kimliğini kabul ettirmeyi başaramadığı, ama aynı şekilde Torbeşlerin de kendi öz kimliklerini geliştirmeyi başaramadıkları Makedonya Cumhuriyeti’ ndeki Torbeş topluluğunun derin bölünmüşlüğünü göstermektedir.

Dr. Dragi Gjorgiev, Ulusal Tarih Kurumu, Makedonya Cumhuriyeti
Osmanlı mirası Makedon Torbeşleri / pdf
(Bazı tarihi ikilemler ve çağdaş uyuşmazlıklar üzerine)


İlgili linkler:
Makedonlar Yunan Değildir! / Macedonians are not Greek!
"Hellenler, Makedonyalıları sevmiyor, barbar olarak görüyorlardı. Hellenlere göre Makedonlar, Hellenlerin düşmanıydı."
"Bugün Yunanistan’da bir slogan haline gelen “Makedonya Yunandır” sözü tam anlamıyla bir aldatmaca, yutturmaca ve büyük bir yalandır. Makedonya, Yunan değildir."
Ahmet Akyol'un makalesi
Alexander the Great is a Macedonian and not Greek

Alexander the Great. 3rd century BC, 
signed "Menas"
İstanbul Archaeological Museum 


MENAS-MEN+AS!?