24 Aralık 2013 Salı

Antik çağdaki kitaplarda geçen Türk kelimesi
Pomponius Mela, Algeciras, 
İber Yarımadası'nda doğmuş Romalı coğrafyacıdır. 

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 45'te ölmüştür.De situ orbis libri III. adlı yaklaşık 100 sayfalık eseri anlatım özellikleriyle dikkat çeken Latince eseridir. 

Pliny'nin Historia naturalis adlı çalışmasından etkilenmiştir.L. Annaeus Mela, Yaşlı Seneca ve Seneca'nın kardeşi kendisinden eserlerinde bahsederler. Strabo'nun coğrafi görüşlerine katıldı. Dünyayı beşe bölerek sadece ikisinde yaşam bulunabileceğini söyledi. 

Kitabı antik çağdan sonra 1471'de Milan'da basıldı. 1998'de de İngilizce yayımı yapılmıştır. Türkoloji açısından önemli bir kaynak olan eseri Azak Denizi'nin doğusunda yaşayan Türkleri batıda tarif eden ilk kayıttır.Concordantia in libros Pomponii Melae De chorographia
editör: Carmen Guzmán,Miguel E. Perez
Anahtar kelime : Turcaeque
Pliny the Elder MS 1.yy
Ve Troya / Truva bir Türkbeyliği....
Paris of Troy with his Scythian cap.
Roman, 27 BCE - 37 CE. glass cameo-style disc of blue and white 
British Museum.Helen'in Paris tarafından kaçırılışı /Roma rölyefinden / the Lateran Museum in Rome.

Paris'in başlığı tipik "Asya"lılara özgü İskit başlığıdır.

______________