26 Kasım 2017 Pazar

Mısır, Osiris ve Tamarisk
Mısır Üçlüsü: Horus, Osiris, İsis
Kral II.Osorkon adına yapılmış
22.Hanedanlık dönemi, MÖ 874-850İsis - Osiris (asıl adı; As-ar / Us-ar)* efsanesinde, kardeşi Set Osiris'i kandırarak bir tabutun içine hapseder ve Nil'in sularına bırakır. Akıntı Osiris'i Babil sahillerinde büyümekte olan bir ağacın (Tamarisk ağacı) önüne getirir ve tabutu gövdesinin içine alır. Ağacı sütun olarak kullanmak isteyen Babil kralı ağacı kestirtir, o sırada güzel bir koku yayılır ve İsis'e ulaşır. İsis saraya dadı olarak girer ve Osiris'in içinde bulunduğu tabutu ağacın gövdesinden çıkararak kurtarır, ama Set bunu duyar ve Osiris'i parçalara ayırıp, her bir parçasını farklı yerlere gömer.... Osiris yeniden doğuşun ve öteki dünyanın tanrısıdır...


Osiris heykellerinde bir elinde kraliyet kırbacı varken diğer elinde baston tutar. Bu bastonun üzerinde Sirius Yıldızı'nın köpek ve yay sembolleri bulunur. Sirius'un diğer adları Büyük Köpek Takımyıldızı, Ak Yıldız ve Demir Kazık'tır. Küçük olan Akyıldız–B bir tür yoğun demirden oluşmaktadır. Mısırlılara ziraatçılığı, icat etmeyi ve Demirciliği öğreten de Osiris'tir...


Tamarisk dedikleri ağaç Sedir ağacıdır, çabuk büyüyebilmesi için de demire ihtiyaç duyar (1). Sedir ağacının adı bu sebeple mi Tamarisk olarak kayıtlara geçmiştir? Yoksa, Demirciliği öğreten As-Ar'ın Tamarisk ağacının gövdesinde bütünleşip, sonradan Demir-Kazık'a dönüştürülmesinden midir bilemem, ama hepsi de demirle ilgilidir...  ;)


Demir Kazık'ın sembolleri Köpek/Kurt, Yay-Ok ve Üçlü Yaba dır... Göksel sarayın bekçisi bu Kurt iken, yıldızın mavi ışık saçmasıyla Gök-Kurt olarak anılması da, tüm bunları Türk mitolojinde görmekte şaşırtıcı olmamalıdır... Hatta, bugün niye "elit"lere "mavi kan soyundan geliyorlar" dediklerini de anlayabiliriz; "Tanrısal Güç/Soy"...


Afet İnan'la bitirelim: 
" Asya'dan gelen Turaniler Mısır'ın ilk sakinleridir......Nil vadisinin delta kısmını ilk işgal edenler, Orta Asya'dan muhtelif yollarla ve birbiri ardısıra gelmiş olan Türk kabileleridir.....Bu malumattan ve Türk tarihine methalde Türklerin umumi muhaceretlerine dair verilen tafsilatın ihtiva ettiği delillerden Mısır deltasına yerleşerek ilk Mısır medeniyetini kuranların Türkler olduğu anlaşılır..... Bundan başka Mısır kral/allahlarına verilen eski isimler DEMİRCİ manasına olarak tercüme edilmiştir.. " (Türk Tarihinin Anahatları)


SB
(*) AS-AR , US-AR bile Türkçe ile açıklanabilir.
(1) "Topraktaki ve iğne yapraklıklardaki bitki besin maddesi içerikleri üzerinde yaptıkları araştırmalar sonunda, potasyum, demir ve mangan ile sedir boy büyümesi arasında pozitif; kalsiyum, bor, magnezyum ve aliminyum ile ise negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır." sayfa 70
SEDiR - ed.Doç. Dr. ÜNAL ELER 


ilgili:

Tamarisk - Tamar - Temir - Tamir - Timur - Demir