26 Kasım 2017 Pazar

İngiltere'deki Tamar Nehri
"Gök girsin kızıl çıksın"İngiltere'de Tamar Nehri...
Etymology of TAMAR is Turkish; İron OreTamar Vadisi'nde Bakır Madeni var ki Avustralya'da da Tamar nehri vardır. Demir dahil zengin maden yataklarıyla ünlüdür, hatta tarihi madencilik faaliyetleri nedeniyle Dünya Miras Alanı olarak tescillenmiştir....


Tamar - Temir - Tamir - Timur - Demir
Tamar - Damar - Maden damarları, demir cevheri
Tamar - Tomur - Tomruk - Tomris - Filiz
Tamar - Tamara - Aktamar
Tomris - Demirin ucu, demirin sesi, demirin özü, demirin filizi
Tamar - Şamar, demir dövmek, şekil vermek
Tumrul - Dumrul, demirin ucu
Tomar - Örs
Tamar - Tamare - Tamaris - Tomris


Yani, Alp Er Tunga'nın torunu olan ve Büyük Darius'u yenen "Büyük Sakalar"dan Massagetler'in Ecesi Tomris de, Gürcülere gelin giden Kıpçak Kraliçe Tamara da bizim...

*Kurt-Ejder, Kayseri Tuzhisar Sultan Han (The Great Kervansaray) Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat dönemi 
1232-1236 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
* Pazırık Kurganından atlarla beraber çıkan at başlıkları, MÖ 5.yy-4.yy
* Kelermes Kurganı, Baltadan detay, MÖ 7.yy, Kimmer/İskit
ve solda: "Pictic Stones" dedikleri Pictlere ait Taş Anıt, MS 800 - İskoçya

İskoçya'yı şekillendiren Pictler, Avrupa İskitleri, yani batılıların Royal Scythians dedikleri Saka Oğuzları vasıtasıyla Türklerle akrabadır. (kesin konuştum demi?..) Sanatın birebir benzerliği tesadüf değildir, özellikle de, 3500 yıllık Türk pantalonun üzerindeki tamganın, kazılarla çıkarılmadan önce, Anadolu'da da görülmesi ve aynısının Pict anıt taşlarının birinde de olması, tesadüfü ortadan kaldırıyor... Bu kültürü, Türkler devam ettiriyorsa, İskitlerin mirasçısı olarak tanınmayı da hak ediyorlar.. Ve bu konu bir akademik makaleyi de hak ediyor, çünkü batılıların Pict kültürünü Türk kültüründe aramayacağını da biliyorum .. Benden söylemesi ;)


SB.ilgili: