3 Eylül 2015 Perşembe

KAPAGAN KAĞAN MEZAR ANITIKaplumbağa mezar-anma kompleksi, Tula Nehri**, Moğolistan . 
Sağda - bir yılan damgası, anıtın tarihini gösterir - Yılan Yılı 717. Kapagan Kagan 716 yılında ölmüştür.
Solda - Teke, hanedanlık damgası, Aşina Kutlug - İltiriş Kagan Hanedanlığı


Burial Kapagan Kagan: Turtles, funeral-memorial complex on the river Tola, Mongolia. On the right - a snake on the label indicates the date of construction of the monument - Year of the Snake - 717. Kapagan Kagan died in 716. At the left - a goat on a heraldic shield, points to, the monument belongs to the Ilteresh Kagan Dynasty.


"Черепахи из Мухарского погребально-поминального комплекса на р. Тола (погребение Капаган-кагана). Монголия. Справа — изображение змеи на щитке указывает на дату сооружения памятника — год Змеи — 717 г. Капаган-каган погиб в 716 г. Слева — изображение геральдического козла на щитке указывает на принадлежность памятника к династии Ильтереш-кагана."


SG Klyashtorny
Bozkır İmparatorluğu: Doğum, zafer, ölüm.kitap:
** Tula Nehri, Çince tarihi eser Suishu'da da "Duluo Nehri" olarak geçmektedir. Kubrat'ta, Onogur boyunun Dulo ailesindendir. Bir bağlantı var mıdır acaba?


ek:II.Binyılın birinci yarımına ait yazılı kaynakların tümünde, Sır-Derya'nın orta akımı ile, Karatav'ın kuzeybatı, batı ve güneybatı eteklerinde bazı yerlerin adlarının "yılan" kelimesiyle bağlantılı olduğuna dair bilgiler vardır....


Si (Kay) kabilerlerinin tamgası yılandır; "kay" da zaten yılan demektir. Kumosiler, Kidanlar ve diğer halkların topraklarından akıp giden Amur Nehrine Çinliler Heylungiyan (Kara Ejderha Nehri) derler.