9 Mayıs 2015 Cumartesi

TRUVA SAVAŞI BİTTİKTEN SONRA....

ODYSSEUS evine dönmek için yola çıkar....Güneye doğru yol alıp Mora yarımadasının ucuna varmak üzereyken, sert bir poyraz fırtınası onu önce Kythera adasına atar. Lotos yiyenlerin ülkesine çıkarlar. Yerliler Odysseus'un arkadaşlarına lotos denilen yemişten yedirir, bu yemiş onlara sılayı unutturur, orada kalmak isterler. Odysseus onları zorla gemiye bindirir.

Kuzeye doğru yol alırlar ve keçilerle dolu bir adaya çıkarlar. Orada et kumanyası yaparlar. Odysseus yanına Oniki yoldaşını alarak, bu adanın biraz ötesinde bulunan Kykloplar, yani Tepegözler iline geçer.

Bir mağaraya girerler, buranın zengin bir mandıra olduğunu görürler. Akşam olunca Tepegöz sürüleriyle döner, mağaranın kapısına kocaman bir kaya dayar ve Odysseus'un arkadaşlarını ikişer ikişer yemeğe koyulur.

Odysseus'un kurnazca düzenleri burada başlar; Tepegöz'ü sarhoş edip, gözünü çıkarır, adının Kimse olduğunu söylediği devin yardım alıp kendisini kovalamasını önler ve mağaradan çıkmak için sürülerin altına girip saklanmayı başarır. Tepegöz elleriyle sürülerini yoklar ama hiçbir insana rastlamaz.

Ama Odysseus , tanrı Poseidon'un amansız öfkesini de üstüne çeker, çünkü Tepegöz tanrının oğludur.
....
KYKLOPES - KYKLOP'LAR


Tepegöz de denilen yaratıklar , tek ve yuvarlar gözlü devlerdir. Yunan mitosunda üç türünden söz edilir.

Gaia ile Uranos'un oğulları göksel Kykloplar, 
Odysseus ile adı geçen Polyhemos gibi Sicilyalı Kykloplar,
Kaynakları Lykia'da bulunan duvarcı Kykloplar.

Birinci türü Hesiodos (MÖ.700) Theogonia'da şöyle söz eder:
Sonra Toprak Kyklopları doğurdu, azgın yürekli,
Brontes'i , Steropes'i ve belalı Arges'i,
ki bunlar vermiştir Zeus'a şimşekleri, yıldırımı...
Her bakımdan tanrıya benziyordu bunlar,
ama bir tek gözleri vardı alınlarında.
Yuvarlak tek gözlerinden geliyordu adları,
zorlu, başarılıydılar hep yaptıklarında.
Uranos'un yeraltına kapattığı bu devleri hemsoyları , Yüzkollularla birlikte yeryüzüne çıkarır ve Titanlara karşı savaşta silah arkadaşı olarak kullanır.
Hades'e görünmez kılan başlığı, Poseidon'a da üç dişli yabayı veren bu devlermiş.


Kykloplar üzerine başka efsaneler de anlatılır:
Apollon, Kykloplara düşman kesilir, çünkü oğlu Asklepios insanları ölümden kurtarıyor diye Zeus'un öfkesine uğrar ve Kyklopların yıldırımıyla öldürülür. Apollo baştanrı Zeus'a el kaldıramadığı için Kyklopları öldürmeye kalkışır. Zeus buna kızar, bir an oğlu Apollon'u Tartaros'a atmayı düşünür, sonra bu kadar ağır bir cezadan vazgeçip onu bir yıl için sığırtmacı olarak Admetos'un yanına yollar.

Bu efsanede Kykloplar ölümsüz tanrılar değil, ölümlü yaratıklar olarak gösterilmiştir.
Sicilyalı Kykloplar olan Polyphemos ise, önce Homeros'un ( MÖ.8.yy ikinci yarısı) Odysseia destanında, sonra da İskenderiye şiirinde sözü geçen yaratıklardır.

Kuzey İtalya ile Sicilya kıyıları ve adalarında yaşarlar. Bu bölgenin yanardağ bölgesi oluşu, oralarda toprak altına kapatılan Tepegözlerin Demircilikle uğraşan birer cin olarak canlandırılmalarına yol açmıştır.

Bunlar Hephaistos'un (Demircilik zanaatı, ateşler tanrısı , Hera'nın kendi başına doğurduğu "çirkin ve sakat" oğlu) işliğinde demir döverler, maden işlerler ve tanrılara silah yaparlar. Tek gözleri ateşin karşısında kor gibi parlar, kraterlerden fışkıran kıvılcımlar onların örsünden fırlayan ateşlerdir, yersarsıntıları ve gürültüleriyle kendilerini belli ederler.

Ama Odysseus destanında bunun tam tersi görülür, Kykloplar hayvancılıkla geçinen, koyun ve keçileri bol olan ağıllarda, mağaralarda yaşayan yamyam devler olarak gösterilir.

Duvarcı Kykloplarsa Anadolu'da, Yunanistan ve Sicilya'da iri taşlarla örülmüş kyklopeen denilen ne kadar sur varsa, hepsinin yapıcıları sayılır.

Bunlar ne cin , ne de tanrıdır, tarih öncesi çağlarda şehir kalelerini yıkılmaz, aşılmaz ve alınmaz duvarlarla çevirmek için efsanelik kralların, önderlerin emrine giren bütün bir ulustur. Öte yandan bu duvarcı Kyklopların Anadolu'nun Lykia bölgesinden gelme oldukları da efsanelerde belirtilir.

Halikarnas Balıkçısı Tepegözlerin Hitit kabartmalarından esinlenerek üretildiğini söyler. Kabartmalarda profilden dev ve tek göz görünümleri, kayaya oyulmuş surlar, iyi birer duvar ustası olmaları.... Efsaneler bu duvarcı devlerin, Anadolu'dan gelme, dağ kayalıklarına mezarları kazmakla ün salmış Lykia'dan gelme olduklarını ayrıca belirtir.


Azra Erat-Mitoloji Sözlüğü

....GALATEA VE KYKLOP POLYPHEMOS AŞKI


Elli deniz perilerinden Sakin Deniz tanrıçası/Beyaz-Süt anlamına gelen adıyla Kyklop'un dikkatini çeker ve ona süt, peynir ve yabani meyvelerle kur yapar. Ama Galatea sicilyalı Akis'i sever.

Kyklop bunu öğrenince kıskançlık krizine girer ve AKIS'i kayaların altında ezer. Galatea derin bir yasa girer ve AKIS'i bir nehire çevirir.

Bazı hikayelerde ise Galateia'nın Polyphemos ile Galatos'un kızı ve Anadolu'daki Galatların kralı Galatia'nın annesi olduğunu söyler.

Kyklop Polyphemos'un Galatea'yaya yakarışı:
"O, beyaz Galatea, neden sevgimi hiçe sayıyorsun? Peynirden daha beyaz, kuzudan daha yumuşak, büyüyen asmalardan daha ürkek sevgilim...Bu yolu nasıl yürümek istersin? Çok yakında tatlı bir uyku ağır basıp kısa sürede gidince, Gri Kurt'un geldiğini gözlemleyen bir koyun gibi hissediyorum. Annenle ilk kez geldiğinde sana aşık oldum . Bir kez gördüm ve ne o günü nede seni unutamadım, umrumda da değil. Tanrı biliyor ama sen birazcığını bile bilmiyorsun."

Galatea genelde bir deniz canavarı ya da balık kuyruklu bir tanrının üzerinde yan oturan güzel bir kadın olarak betimlenir.


BANA AİT NOTLAR:


- DEMİRCİLİK VE DUVAR USTALIĞI TÜRKLERE MAHSUSTUR. TEPEGÖZ, DEMİRCİ USTASININ KULLANDIĞI KORUYUCU MASKEDEN TÜRETİLMİŞTİR. TRUVANIN DUVARLARI AŞILMAZDIR. ATİNALILAR BİLE, AKROPOLİSİ ÇEVRELEYEN DUVARLARI ÖRDÜRMEK İÇİN PELASGLARI TUTMUŞTUR.

TEPEGÖZ=CYCLOP / KYKLOP DUVARLARI OLARAK TA ADLANDIRILIR. HEPHAİSTOS'UN DEMİRCİ VE ATEŞ TANRISI OLMASI "TÜRK" MİTLERİNDEN DOĞMUŞTUR, ÇÜNKÜ HELEN DEĞİL PELASG HALKINA AİTTİR.

- LİKYALILAR TRUVALILAR İLE AKRABADIR VE GİRİT'TEN KITLIK NEDİYLE GÖÇMÜŞTÜR. GİRİT'TE TE KURT VARDIR. LİKYA'DA KURT KUTSAL HAYVANDIR, LETO BİR DİŞİ KURTTUR, BAZI YERLERDE İSKİT TÜRKLERİ OLAN HYPERBOREANLI DİŞİ BİR KURT TARAFINDAN KORUNDUĞU SÖYLENİR. BÖYLE OLUNCA DA, LETO'NUN HYPERBOREANLI OLDUĞU DA DÜŞÜNEBİLİNİR. BU DA, İSKİT - SAKA TÜRKLERİNDE DİŞİKURT EFSANESİNİN VARLIĞINI KANITLAR.

DİĞER KANIT İSE; HYPERBOREANLI ABARİS APOLLO'NUN RAHİBİDİR VE ABARİS, AVAR TÜRKLERİNİN ADIDIR. APOLLO'NUN LAKABI LYCEUS'TUR, "KURT APOLLO". ETRÜSKLERDE APOLLO APLU DİYE GEÇER. ARTEMİS DE AY VE BEREKET TANRIÇASIDIR.

YANİ, ETRÜSKLERİN DİŞİ KURT EFSANESİ LETO VE İKİZLERİNDEN BAŞKASI DEĞİLDİR. TRUVA SAVAŞINDAN SONRA ETRÜSKLER BU TOPRAKLARDAN İTALYAYA GÖÇMÜŞ VE DİŞİKURT EFSANESİNİ DE GÖTÜRMÜŞTÜR. ETRÜSKLER VE TRUVALILAR AKRABADIR. 2 KERE GÖÇ OLMUŞTUR. MÖ.11 YY VE MÖ.8.YY DA . ATALARI NA DA TURSALAR DENİLİRDİ Kİ KENDİLERİNE RASENA DİYE HİTAP EDERLERDİ. RASENA ASENADAN BAŞKASI DEĞİLDİR. ANADOLUNUN BATISINDA AS TÜRKLERİ VARDIR ODİN DE ZATEN ASAGARD HALKINDADIR, YANİ AS TÜRKLERİDENDİR.

AYRICA TUR VE TAR TÜRKLERİN KÖKEN İSMİDİR. AYNEN İBERYA YARIMADASINDAKİ TARTAROS İLE ANADOLU'NUN BATISINDAKİ TARTAROS (DARDANOS-ÇANAKKALE) BAĞLANTISI GİBİ...TÜRKLERDEKİ TARKAN, HİTİTLERDEKİ TARKANDEMOS VE ETRÜSKLERDEKİ TARQUİN BAĞLANTISI GİBİ...

AYRICA TARHUN HİTİTLERDE YILDIRIM TANRISIDIR VE KÖKENİ HURRİLERE DAYANIR GÖKSEL VE FIRTINLAR TANRISIDIR, HURRİLER TÜRKTÜR. ZEUS ACABA NEREDEN DOĞMUŞTUR ? TABİİ Kİ SABAZİOS'TAN, SÜREKLİ AT SIRTINDA YAŞAYAN GÖÇEBE ATLI, GÖKYÜZÜNDE GEZEN GÖKBABADIR O. BAKKHOİ SABOİ OLARAKTA ANILIR VE HEM DİONYSOS (BACHHUS) HEM DE ZEUS ONDAN TÜREMİŞTİR. SABAN BİR İSKİT TÜRK BOYUDUR VE SAVAR, SUVAR, SİBİR DİĞER ADLARIDIR. SUVAR TÜRKLERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN HER YÖNE GÖÇMÜŞTÜR. SİBİRYA'NIN DA İSİM BABASIDIR. ÇUVAŞLARIN, HUNLARIN ATASIDIR.

YUKARIDAKİ MİTOLOJİDE GEÇEN, AKIS (AKIŞ / NEHİR / AKMAK?) VE TABİİ Kİ "GRİ KURT" SİZE NEYİ HATIRLATIR? SİCİLYA'DA BALBAL VE KURGANLARA RASTLANIR. ETRÜSKLERDEKİ, KORSİKA'DA Kİ TAŞBABALARI DA UNUTMAMAK GEREKİR.

TRUVA KRALI PRİAMOS'UN ATASININ ADI SAKAMANDER'DIR VE ONUN OĞLU TEUCER TRUVAYI KURMUŞTUR. PRİAMOS'UN YEĞENİN ADI DA TEUCER DIR VE BU ADIN TARKU DEN GELDİĞİ VARSAYILIR. YEĞEN TEUCER KIBRISTA SALAMİS'İ KURAR ONUN SOYUNDAN GELENLER DE MERSİN'DEKİ OLBA (ALBA) KENTİNİN KURUCUSUDUR.

TRUVALILAR DA AT KUTSALDIR, SAKAMANDER TANRISINA KURBAN EDERLER, HEKTOR (EKTOR) BİR AT TERBİYECİSİDİR. SAKAMANDER SAKA TÜRKLERİNİN ADINDAN GELİR. TRUVA DA Kİ BAZI TÜMÜLÜSLERDE AT KEMİKLERİNE RASTLANMIŞTIR. VE TRUVALILAR KENDİLERİNE TEUCER DER. TRUVANIN DÜŞMESİYLE HALK DAĞILIR, ODİN VE HALKI DA BUNLARDAN BİRİDİR.

- LİKYALILAR ANAERKİLDİR, AMAZONLUK TÖRESİ İŞLER. AMAZONLAR İSKİTLER İLE KİMMERLERİN KOLUDUR VE PROTO-TÜRKTÜR. SOY ANNEDEN DEVAM EDER, BU ETRÜSKLERDE DE VARDIR. VE LİKYA'NIN ESAS ADI KURTTAN GELİR; LUKİYA (LUKKA, LUKKİ). DİŞİ KURT LETO VE İKİZLERİNİN TAPINIM MERKEZİDİR.

- NE TRUVA'NIN, NE LİKYA'NIN , NE DE HİTİT'İN DİPLOMATİK YAZIŞMALARDA VE DİNSEL TÖRENLERDE KULLANDIĞI HURRİ DİLİ, YUNANCA YA DA HİNT AVRUPA DEĞİLDİR, Kİ HİNT AVRUPA TEORİSİ ÇÖKMÜŞTÜR. HİTİTLER KENDİLERİNE NESİLİ/NESİTE DER, AMA ONLARDAN ÖNCE O BÖLGEDE HATTİLER VARDIR VE KELİMENİN YANLIŞ OKUNMASINDAN DOLAYI NESİLERE HİTİT ADI UYARLANMIŞTIR. HATTİLER TÜRKTÜR VE HİTİTLERİN BAŞKENTİ DİYE ANLATILAN HATTUŞA'YI HATTİLER KURMUŞTUR.

DİLE ÖRNEK : 
ANA/ANNE - TÜRKÇE ; 
AN'NA'AŞ (ANNAŞ) HİTİTÇE 
NİNDA - HİTİTÇE "EKMEK" ; 
NİNDA - SÜMERCE "EKMEK"
Hatta Homeros'un bu hikayeyi doğudan aldığı da söylenir ki bugün tartışma konusudur "Homeros yazmadı bu destanı" diye, Heredot bile Homeros'un bu destanı yazıp yazmadığını sorgular kitabında. Homeros'un yazdıkları günümüze gelmemiştir.

İskenderiye kütüphanesinin 2.müdürü olan Efesli Zenodotus MÖ.3.yy-2.yy'da Homer'in yazdığı düşünülen kitaplarını toparlayıp düzenlediği ve tekrar yazdığı bilinir. Homer'den 600 yıl sonra!!! Kimbilir nasıl bir değişime uğramıştır. Kitapta Vatanını koruyan (H)Ektor yerine Aşil kahraman olarak algılanır....Yunan kültürünün etkisi vardır ve onların mitolojisi ancak MÖ.8.yy'dan sonra oluşmaya başlamıştır. Ayrıca demokratik olmayan Atina'ya da demokrasi MÖ.4.yy dan sonra, Anadolu topraklarından gitmiştir.

Sadece İlyada ya da Odysseia'da değil, Anglo Sakson destanı olan ve 11.yy'da yazıya geçirilen Beawulf'ta Dede Korkut destanlarıyla örtüşür. Arthur ve Excalibur da İskitlerden geçmiştir.

Truva ve Anadolu Türklerin Anayurdu deniliyorsa, Sakaların-İskitlerin Avrupa'da gezindiği, daha sonra ki Hun ve Avar göçüyle de Türklerin varlığı süreklilik arz ediyorsa, Avrupa'daki diğer milletlerle karışmış olmaları ama kültürün devam ettirilmiş olması göz ardı edilemez.

Nasıl ki Bilgimış Herkül (Köroğlu) olduysa, Sümer hayvan masalları Aesop'a mal edildiyse...Masallarımız insanları cezbetmiş ve Türk'ü silmeye çalışanlar bilsinler ki, elleri avuçları bomboş kalır, hiçliği yaşarlar.EK:

"Whenever a Turanian race exists or existed, there their tombs remain; and from the Pyramids of Egypt to the mausoleum of Hyder Ali, the last Tartar king in India, they form the most remarkable series of monument the world possesses, and all were built by people of Turanian race. No Semite and no Aryan ever built a tomb that could last a century or was worthy to remain so long." - A History of Architecture by J.Fergusson

"The most remarkable series of monuments the world possesses, were built by people of Turanian race...." - Rivers of Life ii - Forlong

"The Turanian races were the first to people the world beyond the limits of the original cradle of mankind, in the valley of the Euphrates before the Semitic or Aryan races came there. The Turanians were builders; the Semitic races never erected a building worthy of the name. When King Solomon decided to build the Temple at Jerusalem, he lead recourse to Turanians to take the lead in the work." - Moses W.Redding, Illustrated History of Freemasonry"Bir zamanlar Atinalılar, Akropolis'i çevreleyen duvarları ördürmek için Pelasg'ları tutmuşlardı. " ... (Tarih Öncesi Ege,Prof.George Thomson (1903-1987)


SAYGILAR, SEVGİLER,
SB.

Odysseus, Koç'un altında saklanırken
Delphi Apollo Tapınağı'ndan
Bronz - MÖ.540-530
Archaeological Museum, Delphi


PELASGLARIN ETRÜSKLERİN ATASI OLARAK SAYILMASI. ETRÜSKLERİN DE DEMİRCİ MİLLET OLARAK TANINMASI, ETRÜSKÇENİN DE, PELASG DİLİNİN DE TÜRKÇE OLARAK AÇIKLANABİLMESİ...(LİNK)