12 Aralık 2020 Cumartesi

Taştık Türk Kurganları

 

Taştık Türk Kurganları ve Yazıt

"Taştık Türk kurganlarında bulunan kayın ağacı kabuğu içlerine runik yazıyla yazılmış tek kelimelik Türkçe yazıtların varlığına her fırsatta değinirim. Bu belgeler maalesef bir türlü yayınlanmıyor, ama onların yayınlan-ma-ma-sı onları yok yapmaz. En azından onların, o gün kazıları yürüten ve bugün (2018) Abakan Müzesi müdürü meslektaşım Andrey Gotlib ile birlikte ortak tanığı benim."


Prof.Dr. Semih Güneri

Yeni Bir Türk Tarih Tezi Olarak Türk-Altay Kuramı: Ana Hatlar

Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi


Görsel: (Yazıtın görseli olmadığı için...)
Taştık Kurganlarından çıkan bir cenaze maskesi
Moskova Devlet Tarih Müzesi


***

Oglakhty/Oglahtı Kurganları

"Taştık Türk arkeolojik kültürü ile ilgili bilgileri ağırlıklı olarak erken çalışmaların yürütüldüğü Minusinsk havzasında Oglakhty/Oglahtı kurganlarından gelen bir dizi ilginç malzemeden öğreniyoruz. Lena havzasından Baykal gölüne, Sayan taygalarına, Altaylar üzerinden Moğolistan içlerine uzanan geniş arazide yaşam alanı bulan Taştık Demir Çağı halklarının Türk etnik kimliğini Çin kaynakları da doğruluyor. Taştık kurganlarının erken tarihi Oglahtı buluntuları ve Güney Sibirya’nın diğer yakın noktalarında hâlâ yapılmakta olan kazılarda elde edilen arkeolojik malzeme temelinde MS 2. yüzyıl olarak tanımlanmaktadır. MS 7. yüzyıla kadar devam eden kültürün en ilginç buluntuları daha çok MS 3. ve 4. yüzyıl gömmelerine aittir."

Prof.Dr. Semih Güneri
Yeni Bir Türk Tarih Tezi Olarak Türk-Altay Kuramı: Ana Hatlar
Görseller:
Oglakhty/Oglahtı kurgan 1'den saçlar, kurgan 4'ten maskeler.

Resimlerin linki saçlar üzerinde araştırma (Türk demez tabi ki!):
Pastoralists and mobility in the Oglakhty cemetery of southern Siberia: new evidence from stable isotopes
N. Shishlina, S. Pankova, V. Sevastyanov, O. Kuznetsova and Yu. Demidenko

Leaving hair in kurgans/graves is a Turkish tradition!...
SB