23 Nisan 2018 Pazartesi

İskandinavlar ve Hunlar

İsveçliler, İskandinavlar ve Hunlar ile ilgili Norveç'ten (2013) bir makale
SB.
____________


İsveçliler genellikle nazik, güzel ve hoşgörülüdür. Buna rağmen, asla bir İsveçliyle evlenmemenin iyi bir sebebi var, tabi eğer çocuklarınızın Hun Atilla'nın karakterine sahip, sarı saçlı olmasını istemiyorsanız.

Araştırmaya göre İsveç ile Norveçliler, geri kalan Avrupalılardan farklı olarak, genlerinin büyük bir bölümünü, erken orta çağ dönemindeki Hun istilacılarından alıyor. Bu, hem arkeolojik açıdan, hem de güney İskandinavya'da mevcut nüfusunun DNA araştırmalarıyla da desteklenir.

Ayrıca, İsveçli Profesör Ake Daun'un çalışmaları, yabancılar İsveçlileri soğuk kalpsiz ve yavaş bir zihne sahip insanlar olarak algıladıklarını gösteriyor. Bu tanımlamalar Atilla'nın genlerine atfedilebilecek özelliklerdir.

Büyük Göçler ve Hunlar

Kavimler Göçü döneminde, aşırı nüfus ve iklim değişimi faktörlerinden dolayı Güney İskandinavya'dan, Gothlar, Vandallar, Anglolar, Saksonlar, Langobardlar, Heruliler ve Burgundlar gibi birkaç kabile güneye doğru göç etti. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, bu kabileler Avrupa'da birkaç yeni krallığın temellerini attı.

Ancak, Kavimler Göçü'ne katılan bir başka grup daha vardı; Hunlar. Volga ötesindeki göçebe insanlar Batı Roma İmparatorluğun çöküşüne katkıda bulundular. Her iki grup hem savaştı, hem de İskandinav kabileleriyle ittifak kurdu. Onların liderleri Atilla idi ve bugünkü Macaristan'a adlarını vermişlerdi.

DNA Çalışmaları - Gizemli Haplogrup Q

Bir erkeğin Y-kromozomunu araştırarak, hangi Haplogruba ait olduğunu belirleyebiliriz. Tek bir harf ile gösterilen haplogruplar, bize babamızın babasının babasını (Kısaca Ata diyememiş-SB) hangi kabileden geldiğini söyler. Daha önce yayımladığımız "Biz Kimiz? Avrupalıların Köken Gizemini Açığa Çıkarmak" adlı makalemde, dört haplogrubu tanımlamıştım : Gerçek Avrupa grupları = I1, I2 (orjinal mezolotik Avrupalılar), R1a ve R1b (Hint-Avrupalı istilacılar).

Yine de, Avrupa'da başka haplogruplar da var, Asyalı N1c1 gibi, ki Finlandiya'da baskındır. Aynı zamanda Baltık'ta, kuzey İskandinavya'da da görülmüştür. Bunu açıklamak çok kolay, çünkü, Finliler, Estonyalılar ve Samiler Ural dillidir.

Öbür yandan, İskandinavya'daki haplogrup Q'nün varlığı bilim adamları için bir gizem olmuştur. Dünya bazında bu haplogrup, Kuzey ve Güney Amerika Yerlilerin arasında baskın haplogruptur. Avrupa'da bu haplogrubu %4'ten fazlasını taşıyanlar haritada kırmızı yıldız ile gösterilmiştir. Haritaya bakınca doğal olarak bir soru akla takılıyor : Bu haplogrubun varlığını neden yoğun olarak Güney İskandinvaya'da görüyoruz ? (ve neden Almanya, Britanya, Fransa ve ötekilerde görmüyoruz?)

Bazı teoriler ortaya çıktı

Bir tanesi, kuzeyden gelen Sami halklarından geliyor. Ancak bunu kolayca bir kenara atabiliriz, çünkü, Q haplogrubunun Sami/Finn haplogrubu olan N1c1 ile bir korelasyonu yok.

Daha özgün bir teoride ise, Kuzey Denizi'ni kanolarla geçen Eskimolar vasıtasıyla Norveç kıyılarına gelmesidir. Ama, bu da makul bir açıklama değildi. Eskimoların böylesine uzun bir yolculuktan kurtulma şansı ve de İskandinav gen havuzu üzerinde bir etki yaratması çok zayıftır.

Ancak başka bir teori daha makul görülüyor.

Q Haplogrubu Hun işgalcileriyle birlikte doğudan gelmiştir. Macaristan'da (Hunların çoğu savaştan sonra buraya yerleşti) ve Slovakya'nın bazı bölgelerinde (Macaristan'a yakın) olduğu gibi steplerin varlığı ile mantıklı geliyor (Hunlar atlı bozkır insanlarıydı).
Peki, İskandinavya'ya nasıl geldiler?

Daha öncede tanımlandığı gibi, Hunların sık sık İskandinav kabileleriyle ittifak kurduğu bilinmektedir. Bunun yapılmasının sebebi, Hunların kendilerini seçkin sınıfında görürlerken, İskandinavlar'da askerdi. Büyük bir Hun grubu, Gotlar arasından da olabilir, ve/veya Heruli, göçler döneminin sonunda İskandinavya'ya dönmüştü. Aynı açıklamayı kırmızı yıldız ile işaretlenmiş güneybatı Fransa içinde söyleyebiliriz. Burgundlarla beraber Hunların bir kısmının muhtemelen yerleştiği yerlerdir (burası aynı zamanda ilk Burgund Krallığının topraklarıdır).

Günümüz İskandinavya'da, İsveç'in güneydoğusundaki erkeklerin %4'ünden fazlası ile Norveç'in doğusundaki büyük bir kısım Hun genetiğini taşır. Bu bölgelerdeki geri kalan nüfus ise %3 ila %4 arasındadır. Bu değerler nüfusun önemli bir payı olarak düşünülebilir, özellikle Avrupa'nın diğer bölgelerini baz alırsak.

Arkeoloji

Büyük Göçler döneminden kalma maskeler, bize Asya tipi yüz özelliklerini gösterir. Norveç Telemark Lunde'deki de böyle bir maskedir.

Oslo Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Lotte Hedeager'a göre, eski Norveçli (ve İsveçli) yönetici sınıfı Hunlardan oluşuyordu. Ayrıca Hedeager, Hunların gelmesiyle, güneylerindeki muzaffer Hıristiyan ülkelere direnmelerini sağlayan, yeni ve güçlü bir sosyal düzenin kurulduğunu da belirtiyor.

Hedeager daha da ileri gidiyor ve Atilla'nın, zaten var olan Woden'en konumunu aldığını ve Viking tanrısı Odin ile aynı kişi olabileceğini belirtiyor. İzlandalı tarihçi Snorri Sturluson'un yazdıkları da kısmen bu teoriyi destekliyor : Tanrılar (Aesir denilen) Rusya'daki Don nehri bölgesinden geldi.

Bu bağlantı, Rusya Azak'a yaptığı arkeolojik keşif gezisiyle ünlü Norveçli kaşif Thor Heyerdahl tarafından araştırılmıştır.

Ayrıca, Nordic destanlarındaki (saga) isimlerin bir çoğu Hun krallarının isimleriyle de paraleldir: Halfdan (Huldin), Roar (Ruga), Ottar (Ottar) ve Adils (Attila) gibi.

Sonuç

Birçok kişi için bir süpriz olabilir, ama diğer Avrupa bölgelerine nazaran, güney İskandinavya'da Avrupalı geni taşımayan büyük bir topluluk var. Hem DNA, hem de arkeolojik kanıtlar buna işaret ediyor. Daha özgün bir ifadeyle, Q haplogrubunun varlığı, İsveç ve Norveç'te gömme geleneklerine bir değişiklik getirmiştir. Ayrıca, Attila'dan türetilen Atle, günümüz İskandinavya'sında sık kullanılan bir isimdir.

Bunu takiben önceki makalemde kullandığım poster oğlanı beklenildiği gibi Avrupalı olmayabilir. Klasik çağın sonuna katkıda bulunan ve Avrupa'yı karanlık çağlara yönlendiren Atilla'nın liderliğinde, o masum gözlerinin ardında Hun işgalcilerin acımazlığını gizler.

Tor G. Jakobsen, NTNU
08 Ocak 2013
çeviri: Semra Bayraktar
Popularsocialscience - 2013/01/08
Never Marry a Sweden by Tor G.Jakobsen (Prof.Dr. NTNU)
İngilizce linki:EKLER:

* A.Klyosov "soyunu izleme yöntemine giriş". 
Genetik analizleri yeni bir sınıfa zorlayarak genetik çalışmaların yüzünü ve yönünü büyük ölçüde değiştirdi. 2012 öncesi birçok çalışma sonuçlarının geçerliliğini yitirmiş ve eşit olmayan kalitede istatistiksel raporlara indirgenmiştir. Antropolojik ve genetik yapı arasındaki korelasyon genetik süreç ile belirlenir.
İngilizce:

* A.Klyosov : "Kurgan Kültürünün taşıyıcıları kesinlikle R1b ve Türk'tür."
İngilizce:

* Haplogrup Q , Haplogrup R'nin de atasıdır. / link
* Norveç-Osseberg kurganından 15 at çıkmıştır. Dokuma parçasında kuyruğu düğümlü atlar vardır. Gömülen kişinin Kraliçe ASA olduğu söylenir (MS 9.yy-13.yy). İskandinavlar Hakan ünvanını ad olarak kullandıkları gibi şölenlerde at eti de yemişlerdir. / link

Şölende at etinin sunulması: The Heimskringla, Or, Chronicle of the Kings of Norway vol 1 - Snorri Sturluson:

* İskandinavlar ve Türkler (ingilizce) / link

* Hun Ragnar MS 6.yy // Viking Ragnar MS 9.yy / link