23 Nisan 2018 Pazartesi

Hangi Frig?


"Bu yapı mezar değil de, daha çok tapınak olarak düşünülürse, Barnett'in önerdiği gibi, kaya yontuları genellikle Anadolu'nun çok eskiden beri tapılan Doğa Tanrıçasının, Frig dilindeki adının Yunancadaki karşılığı olan Kybele kültüyle bağlantılı olabilir. Frigler ona 'Agdistis' de derlerdi. (Kaya Kadın) (...) Kayanın yüzüne oyulmuş olan tapınak cephesinin derinliği yoktur. Alınlığın üstünde kayada ve sağ pilastern üzerinde yukarıdan aşağı Frig yazıtları vardır. Üstteki yazıtta Midas'ın adı geçmektedir. Nişin içinde olasılıkla, tanrıça Kybele'nin heykeli duruyordu." (...) "Asurlular Orta Anadolu'da yaşayanlara 'Frig' demiyor, 'Muşki' ya da 'Muşki ve Tabal' diyordu" - Prof.Seton Llyod (Türkiye'nin Tarihi)


Yapı üzerindeki damgalar vasıtasıyla: Ana - Tanrı - EB : 
yukarıdaki ifadeyi destekleyebiliriz.. 
'Ana Tanrıça'nın Evi'.


Frigyalı Midas dedikleri Muşkili Mita'dır. Muşkiler ile Truvalılar'ın müttefiki Kaşkalar, Sakalarla aynı soydandır ve Frigler'den önce bu topraklarda yaşamaktadır. Ve neden sürekli Frigler'den bahsedilirken, Hititleri bile zıvanadan çıkaran Kaşkalar'dan bahsedilmemesi, ya da öne çıkarılmaması da düşündürücüdür. Yazıyı MÖ 8.yy'da kullanmaya başlayan Friglerin yazıtlarını batılılar hala okuyamamıştır. Hatta alfabeyi bile Kimmer-Saka/İskitler'den almış olabileceklerini akıllarına getirmezler. Bunun yanında Gordion ve çevresindeki birçok kurgan Kimmerlere aittir. Atlı gömü ve yazıtlarıyla beraber bulunmuştur. Kısaca "Hangi Frig?"...

SB.Ekler:
* Kazım Mirşan: Sözde Midas Anıtı'nın Yazısı / link
* Dr.Akif Poroy : Ön-Türkler Anadolu'ya Onbin Yıl Önce Geldi / link
* Ana Damgası - Yengi Öge / link
* Türk Dili'nin Beş Bin Yılı Anadolu'da On Bin Yıl - Selahi Diker / link / pdf


ATA
"The inscribing was done from left to right. ... The word (or name) ATA occurs among the later graffiti of Gordion. 
It was a term which lived on."
Old Phrygian İnscriptions From Gordion: 
Toward A History of the Phrygian Alphabet (Plates 67-74)

ATA is TURKiSH of etymology, origin;
Means: Father, ancestor, grandfather
SB.

ATTAS  
Saka/İskit Kralı ATAİL'in adının grekleştirilmiş hali ATHEAS gibi ;) 
Belki de aynı kişidir, çünkü bu buluntu MÖ 5.yy a aittir.


BABA
"The word BABA appears on the Midas Monument,No. 2"

BABA / PAPA is Turkish of origin,etymology
SB.Gordion'da bulunan diğer yazıtlar

En erkeni MÖ.8.yy dan başlayan 50 taş, 200 kadar da çömlek...