11 Şubat 2018 Pazar

Ragnaris - Ragnar Lothbrok

MS 9.yy da yaşamış İskandinav Ragnar, MS 6.yy da yaşamış Hun Ragnar'ın soyundan geliyor olabilir mi?

RAGNAR adı İskandinav ve Franklarda ilk kez 9.yy'da görülürken, Kartaca'daki 5. veya 6.yy'dan kalma bir grafitide de görüldüğü söyleniyor (kaynak wiki de var, ama teyit edemedim!). Kökeni için Eski German deseler de bir Hun-Türk adıdır. Çünkü, MS.6.yy'da yaşamış Aliağlı (Myrina) Agathias'ın "The History (Tarih)" kitabında bir Hun lideri olarak karşımıza çıkıyor.

Agathias'ın kitabında Hun boyu Bitgorlardan olan Ragnaris 554 deki Volturnus Savaşı'nda Gotlara liderlik ederken, Doğu Romalılara liderlik eden Narses'ti.

"Franklara çeşitli yerlerde yardım eden yaklaşık yedi bin olan Gotlar, Romalıların tekrar saldıracağını düşünerek Campsa kalesine çekilerek ayrılır. Burası düşman saldırılarına karşı güçlendirilmiş kayalıklı dik bir tepenin zirvesinde güvenli bir yerdir. Gotlar burada bir araya geldi ve kendilerini güvende hissettiler ve hiç bir şekilde Romalılara teslim olmaya niyetleri yoktu. Onlara saldıranlara karşı bütün güçleriyle savaşmaya kararlıydılar. Onları bu yola teşvik edip kışkırtan kişi ne bir akraba ne de kendilerinden olan bir liderdi, o Ragnaris adında bir barbardı. Aslında o Hun boylarından Bitgor kabilesine mensuptu. Kurnaz, etki yeteneği ve adil olmasıyla seçkin konumunu elde etmişti. Kendi prestijini arttırmak için düşmanlıkları umut içinde sürdürmeyi planlıyordu." (Agathias)

İskandinavların Ragnar Lothbrok'u ise 9.yy'da Fransa ve İngiltere'yi kasıp kavuran Danimarka kralı olarak geçer (destan 12-13.yy yazılmıştır !). Acaba kendisi Hun soyundan mı gelme, yoksa aile sadece beğendiği için mi Hun kökenli Ragnar'ın adını kullanmış ?.. Viking dizisinde savaşçıların dövmelerinden tutun da, tepede uzun kenarları kazınmış saç şekillerine kadar her şey İskit-Hun modası...

"Çocukluk çağından itibaren asla saçlarını kesmezler, zira Frank krallarının uygulaması budur, alınlarına düşen hariç her saç buklesi omuzlarının hemen üzerinde her iki tarafa salınık durur. Bununla birlikte Türk ve Avarların ki gibi dağınık, kuru ve çirkin bir düğümle bağlanmamıştır." (Agathias)

Attila'nın ölümünden sonra (Odin ve halkı dışında) Hunların da İskandinavların arasına karıştığı, hatta Attila isminin bile kullandığı araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştu. Ragnar adı da ya bu şekilde kullanıma girdi, ya da Hun Ragnar'ın soyundan geliyor... Vikinglerin hepsine İskandinav demeden önce iki kere düşünmeliyiz bence... ;)


Semra Bayraktar
kaynaklar:
1- wiki; Ragnar:
"The name is on record since the 9th century, both in Scandinavia and in the Frankish empire; the form Raginari is recorded in a Vandalic (5th or 6th century) graffito in Carthage (CIL viii, 22655. Christian Courtois, Les Vandales et l'Afrique (1955), p. 384). The name was variously latinized as Raganarius, Reginarius, Ragenarius, Raginerus, Ragnerus, Reginherus. The Scandinavian patronymic form is Ragnarsson."

2- Agathias "The History"
Ragnaris: II 13,3; II 14,2-5

II -13
1 A detachment of Goths, numbering about seven thousand men, which had assisted the Franks in various places, concluded that the Romans would not slacken in their offensive but would soon be attacking them too, and withdrew immediately to the fortress of Campsa. 
2 The place was particulady secure and well fortified since it was situated at the top of a steep hill, with an array of boulders stretching out in all directions and rising sheer about the summit, which rendered it inaccessible to enemy assault. Once these Goths had gathered together in this place they felt safe and had not the slightest intention of capitulating to the Romans. Indeed they were determined to fight back with all their might and main should anyone attack them. 
3 The man who urged and incited them to adopt this course, as a barbarian called RAGNARİS, who though neither a kinsman nor a compatriot was their leader. He belonged, in fact, to a Hunnic tribe called the Bitgors. He achieved his pre-eminent position through his skill and cunning and capacity to acquire personal influence by all means both fair and foul. Now he was planning to resume hostilities in the hope of thereby enhancing his own prestige. 

II - 14
1 After winter had been spenr on these operarions RAGNARİS decided that he should call for a discussion of terms with Narses. Having been granted permission for a parley he appeared escorted by a few men and the met somewhere in no man's land and had a lengthy discussion. 
2 But the spectacle of RAGNARİS puffed up with conceit, boasting extravagantly, making outrageous demands and generally adopting a high and mighty attitude decided Narses to break off the meeting unconditionally and send him away without further ado. 
3 But, when he had already got to the top of the hill and was not far from the wall of the fort, stealthily and without making a sound he drew his bow and, furious at the failure of his plans, turned round and shot an arrow straight at Narses. He missed. The arrow flew wide of its mark and fell to the ground without harming anyone.
4 But the barbarian was quickly punished for his treachery. Angered at his insolence Narses' body-guard shot at him. The wretch was wounded mortally, his inevitable deserts for perpetrating such a foul piece of treachery. With difficulty his escort carried him into the fortress.
5 He lingered on there for two days and then died an ignominious death, which was the fitting conclusion of his insane perfidy.

3 - Agathias, Book I; 4: For it is the practice of the Frankish kings never to have their hair cut. It is never cut from childhood onwards and each individual lock hangs right down over the shoulders, since the front ones are parted on the forehead and hang down on either side. It is not, however, like that of the Turks and Avars, unkempt, dry and dirty and tied up in an unsichtly knot. [He meant here by Turks the "Gokturks" and "Avars" are also Turks - SB]Agathias'ın kitabında geçen Hunlar


Şunu da bir kenara not edelim:

Vikingler Türk'tür demiyorum... Vikinglerin hepsine İskandinav demeden önce iki kere düşünmeliyiz diyorum. Hunlar Federasyon olabilir ama Hun kültürü içerisindedir. Adların da dillerde değişime uğradığı bir gerçektir...

Hunlar Orta Çağ Avrupa'sını şekillendirmede; ordu, kültür-gelenek-yaşam tarzı, alfabe-yazı, edebiyat-dil de etkilemiş, hatta bazı yerde "egemen kişilik" olmuştur.  Burada kronoloji önemlidir, Hunlar 4-6.yy iken, Vikinglerin "Viking" olarak kaydedilmiş tarihi 8.yy da başlar. 

Germenler onlara Ascomanni [Ashmen ("ağaçtüründen yapılmış gemilere sahipler" diyerek açıklarlar) As+co+man= As Türkleri = Odin ve Halkı = Asman (man/men eki Türkçedir, Sumerlilerde ve tüm Türk lehçelerinde kullanılır)] derken, Doğu Roma, Slav ve Arap kaynaklarında Rus olarak geçer. Diğerleri Kuzeyinsanları (Northmen) der. 

Ne "Hint-Avrupalı" ne de "German" olan Fin-Ugor kavimlerinden olan bu Kuzeyinsanları 8.yy'dan sonra vikingleşmiş. Viking çağını başlatan olarak "Erik the Red" verilir. Onu takip eden 6 önemli lider kayıtlara geçmiştir... Ama... Bana, Vikinglerle ilgili 8.yy'dan önceki tarihe (yani Odin, Kimmer-İskit ve Hun etkisi öncesine) ait bir kayıt bulur musunuz lütfen!.. Çünkü ben şahsen, Vikinglerin "doğumunu" Hun kültürüne bağlıyorum... Hatta, Anglo-Sakson diye adlandırdıkları buluntuların biraz Kelt, biraz Hun-Avar kültürünün bir karışımı olduğunu söyleyebilirim... Vikingler ha!, Yazıya bile MİLATTAN SONRA BEŞYÜZ (MS 500)den sonra, yani İskit ve Hunlardan sonra geçen İskandinavların, Hunlarla karışmasından doğan Vikingler !.. ;)