4 Aralık 2017 Pazartesi

Truva Palladion'u, Nike ve Athena

"Troya Palladion'u gibi, Efes'in tapınak içindeki Artemis heykeli de gökten düşmüştü, ve düştükleri yere tapınak yapılmıştı. Troya Palladium'u, yani Pallas Athena heykeli Hellenler tarafından Truva'dan çalınmıştır... İlkel düşünce sisteminde tanrıların totemleri gökten düşerdi ve bu 'Hellen olmayan' halklara mahsustu. Mesela İskitlerin kutsal altınları, ki Heredot yazar, yaratılışta gökten düşenleri ilk alan kral olmuştur." (Edith Hall -Oxford Üni.)


"Athena adının kökeni bilinmediği gibi, Pallas'ın kaynağı da tartışma konusudur." (Azra Erat - Mitoloji Sözlüğü)

"Athena ismi Yunanca ile açıklanamamıştır" (Mircea Eliade - Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, cilt:1)

"O'nun Anadolu kökeninden anlaşılıyor ki sözde "Hellen sömürgesi" kıyı kentlerinde kent tanrıçası olarak en büyük saygı gördü diye Athena Hellenleştirilemez." (Prof.Fahri Işık) 


Resimde; (MS 1.yy, Roma dönemi. Louvre Müzesi)

Nike, Troya Palladium'a sarıp sarmalanmış yılana bir şeyler veriyor (açıklamada yumurta diyorlar!). Aslında Nike ilklerdendir ve Athena'dan da büyüktür, ama ne yazık ki Athena'nın oyuncağı ve de daha küçük olarak betimlenir. Ayrıca, Athena ikinci kez Zeus'un kafasından doğurulmuştur, yani Hellenlerin tanrı panteonuna sonradan girmiştir! 


Nike, Titan olan Pallas ile Yeraltı dünyası nehrinin tanrıçası Styx'ın kızıdır. Styx, Okyanus kızlarının en büyüklerindendir, yani suyu temsil eder. Karkamış'ın en büyük tanrıçalarından birinin adı da Athi'dir. Babil ve Hitit tanrıları arasında da Athi vardır. Tanrıların yaratıcısı denizlerin tanrıçası Athi başlangıçta ki sudur, ama Ruh'tan Su'ya dönüştüğü yazar. 


Baal yazıtında şu cümle geçer : " Athirat'tan kim süt içecek?".. Türk mitolojisinde "Süt gölü (Ak göl)" den bir damla süt/su içmek "ilk ruhun verilmesi" demektir ve Umay Ana ile ilgilidir. Truva'da bulunan baykuş formlu vazolar da Schliemann'a göre bu Athi ile ilintilidir. Truva'da Athi-Ate olarak geçen tanrıçanın adı, Hellenlerin çalmasıyla Athena'ya dönüştürülmüş demek ki. Yunanistan'ın başkenti Atina adı da Athena'dan gelir, ama ne zaman verilmiş? Athena'nın yarışmayı kazanmasından sonra, ki Athena Truva savaşından sonra oraya gitmiştir!.. Athi-Ate aynı zamanda ATA olarak ta okunabilir...


Nike'nin küçümsenmesinden "önceden Barış vardı, ama Savaş daha önemlidir" anlamı çıkar...


SB."Trojan Palladion, the statue of Pallas Athena, which the Greeks stole from Troy."


"The most famous statue of Artemis of Ephesus, inside the temple, had an important feature in common with the Tauric xoanon. Both were believed to have been "sky-fallen" diopetes, to have dropped out of the sky to the ground at the location where the temple was built. So, for that matter, had the Trojan Palladion, the statue of Pallas Athena which the Greeks stole from Troy. The idea of primeval sky-fallen totems of gods was something the Greeks associated with non-Greek peoples, for example the sacred gold of the Scyrhians which Herodotus says fell from the sky at the moment of creation, before the first man to pick it up became king." - [Edith Hall (Oxford Uni., British scholar of classics)Adventures with Iphigenia in Tauris: A Cultural History of Euripides' Black..)]


"The name Athena can not explained in Greek language" (Mircea Eliade - A History Of Religious Ideas.. )

"The origin of the Athena name is unknown, also the source of Pallas is a matter of debate." [Azra Erat - Mitoloji Sözlüğü (Mythology Dictionary)]

"It is understood from the Anatolian origin of Athena, the city goddess who gets the greatest respect, of the so-called "Hellenic colony" in coastal cities,  can not be Hellenized". (Prof.Dr.Fahri Işık)Uygarlık Anadolu’da Doğdu kitabından: