8 Aralık 2017 Cuma

Annesi İskit olan Demosthenes
DEMOSTHENES (MÖ 384-322)
İskit kanı taşıyan - Grek dilli Barbar !Atina'lı devlet adamı, politikacı olan Demosthenes'in babası, silah tüccarı olup lakabı "Bıçakçı" Demosthenes'tir. Aeschines'e göre Demosthenes'in anneannesi İskit'tir. Annesinin İskit ailesinden gelmesi sebebiyle de meşru bir evlilik olarak görmüyor, hatta piç olarak kabul ediyor. Bunun arkasında tabi ki Perikles (MÖ 494-429)'in çıkarttığı 'Vatandaşlık Yasası' vardır. Bu yasa ile yabancıların Atinalı vatandaşlarla evlenmeleri yasaktır ve bu evlilikten doğanlar da vatandaş sayılmamaktır.


Aeschines, Demosthenes'i kendi halkından olarak görmez ve sürekli aşağılar. Lakin, Demosthenes'i büyük bir devlet adamı ve hatip olarak görenler de vardır. Cicero bile nutuklarından etkilenmiş ve Latince'ye çevirtmiştir. Ama maalesef bu çeviriler günümüze kadar gelememiştir. Daha sonraki ilk çeviri 16.yy'ın başlarında yapılmıştır. Demonsthenes, Atinalıları Makedonya kralı II.Philiphos'a karşı ayaklanmaları için sık sık nutuklar* vermiştir.


* Uzaktan cesur olmak kolaydır...

* Kendinize gelin Atinalılar! neyi bekliyorsunuz? Zeus hakkı için, evet, zora gelmeyi bekliyorsunuz. Şimdi olup bitenleri nasıl değerlendirmek gerekir? Ben kendi adıma içine düştüğümüz utancın özgür insanlar için en büyük zorlama olduğunu düşünüyorum.

* ... olaylara bu şekilde yaklaştığınız takdirde, hemen başka bir Phillippos yaratacaksınız; çünkü onu büyüten, kendi gücünden çok bizim umursamazlığımızdır! (wikiquote)


DEMOSTHENES
"... hitabet her şeyden bağımsız bir sanat olarak Atina'da revaç buldu. Birçok gençlerin birçok yılları, retorik diye, bu işi öğrenmek için ziyan edildi. Yunanistan'ın en büyük hatibi, Demosthenes'in - Büyük İskender zamanında - güzel hitabetinin Yunanistan'a kaça mal olduğunu tarih yazar. Bu adam biraz daha konuşsaydı, ortada, 
Yunanistan adına bir şey kalmayacaktı." 
(Halikarnas Balıkçısı - Anadolu Tanrıları, 1985, syf.31)
Demosthenes'in yarı İskit olan annesi Kleoboule'nin babası:

Hayatının büyük bir kısmını Atina dışında geçiren Cerameisli (yani; KARA-MEİS) General Gylon (MÖ.5.yy)'dur, ve Nymphaeum (Hersonesos-Kırım)'da Atinalılara ihanet eder. Bölgeyi onun yüzünden kaybetmişlerdir. Ama mahkemeye çıkarılamadan Bosporus'a (Kerç-Kırım) kaçar. Oradaki toprak ağaları ona hediye olarak adı The Garden (Bahçe) olan bir yer verir. Orada zengin bir İskit kadını ile evlenir, iki kızı olur (biri Kleoboule). Onlar da Atina vatandaşları ile evlenip Atina'ya yerleşir.


Gylon adı aynı zamanda İskit boylarından Gelon'dan geliyor da olabilir.
Aşağıdaki satırlar ve dipnotlar Attikalı hatip ve devlet adamı olan Aeschines'in (MÖ 389-314) "The Speeches" (Nutuklar) kitabındandır. Çevirisi, "Demosthenes ve Etkisi" (Demosthenes and His Influence) adlı kitabın da yazarı olan Yunan Dili ve Edebiyatı profesörü olan Charles Darwin Adams'a aittir.


sayfa 179:

"For you remember he says it is the salt of the city and the table of the state for which he has most regard - he, who is no citizen born - for I will out with it! - nor akin to us."

(In the Speech against Ctesiphon, Aeschines declares that the maternal grandmother of Demosthenes was a Scythian)sayfa 231:

"And do you put on airs before these jurymen, as though they did not know that you are the bastard son of Demosthenes the cutler?"

(A bastard in the sense that his mother was of a Scythian family, and so debarred from legitimate Athenian wedlock.)sayfa 274:

" But you dared to speak about my wife's family also - so shameless you are and so inherently thankless, you that have neither affection nor respect for Philodemus, the father of Philon and Epicaretes, the man by by whose good offices you were enrolled among the men of your deme, as the elder Paeanians know."

(Aeschines insinuates that only by some extraordinary favouristism could Demosthenes, with his strain of Scythian blood, ever have been recognised as an Athenian of pure blood and so enrolled in the citizen-list when he came to manhood.)sayfa 291:

" During this period we fortified the Peiraeus and built the north wall ; we added one hundred new triremes to our fleet; we alsı equipped three hundred cavalrymen and bought three hundred Scythians ; and we held the democratic constitution unshaken."

(A corps of bowman, Scythian slaves, owned by the state and used as city police.)

sayfa 299:

"And first of all I pray and beseech the gods to save me, and then I beseech whom I have defended myself against every one of the accusations, to the best of my recollection; I beg you to save me, and not give me over to the hands of the rhetorician and the Scythian."sayfa 443: 

"His father was Demosthenes of Paeania (Tracia), a free man, for there is no need of lying. But how the case stands as to his inheritance from his mother and his maternal grandfather, I will tell you.There was a certain Gylon of Cerameis. This man betrayed Nymphaeum in the Pontus to the enemy, for the place at that time belonged to our city. He was impeached and became an exile from the city, not awaiting trial. He became to Bosporus and there received as a present from the tyrants of the land a place called "the Gardens". Here he married a woman who was rich, I grant you, and brought him a big dowry, but a Scythian by blood. This wife bore him two daughters, whom he sent hither with plenty of money. One he married to a man whom I will not name - for I do not care to incur the enmity of many persons, - the other, in contempt of the lwas of the city, Demosthenes of Paeania took to wife. She it was who bore your busy-body and informeer. From his grandfather, therefore, he would inherit enmity toward the people, for you condemned his ancestors to death; and by his mother's blood he would be a Scythian, a Greek-tongued barbarian- so that his knavery, too, is no product of our soil.The speeches of Aeschines : against Timarchus, on the embassy, agains Ctesiphon. 

Sayfa 291 deki açıklamaya istinaden:
MÖ.425'lerde köle olarak satın alınan 300 İskit Atina'da polislik görevine getirilmiştir.
Bu 300 rakamı çok ilginç ! 300 Spartalı gibi :)"Anak-arıs (Anaxars) saka elbeyi Konur`un yunanlı karısından olan oğlu idi, türk törəsini pozduğu için 
kardeşi Savlı bey tarafından öldürülmüştür."
Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu