Translate

7 Temmuz 2017 Cuma

Kravat Kelimesinin Türkçe Olması...


Hırvatların "icadı" olarak bilinen "Kravat" kelimesinin Türkçe olabileceği aklınıza gelir miydi?


Osman Karatay'a göre, ilk Sırp kralı, Büyük Bulgar hanı Kubrat'ın (7.yy ortası) oğlu olan Kuber adlı bir Türk prensidir ve ilk Sırp kralları arasında Türk isimli çok kimse vardır.

"İlk adı "Hırvat Milliyetinin Oluşumuna Türk Etki ve Katkısı" olan bu çalışmada hareketli kavimlerin Asya içlerinden Avrupa ortalarına kadar etkileri çerçevesinde bir kesit ele alınmış ve bu süreçte genelde ve özelde Türk unsuruna dikkat çekilmiştir. Çalışmanın mekanı bozkır ve uzantıları, asıl uzantıları ise Türklerdir. " - Prof.İlhami Durmuş.

"Zannederim Talat Tekin'in kitabında gördüğüm Kubrat Han'ın isminin kimi Yunanca ve Latince kaynaklardaki şekli olan "Krobat" kelimesi bana günümüz Batı dillerindeki "Croat"ı çağrıştırmıştı ve bir soru işareti koyarak not almıştım. Rasonyi'de Hırvatları Dalmaçya'ya getiren yedi kardeşin isimlerinin Türkçe, üstelik birinin "Krobat-Kubrat" olduğunu okuyunca soru işareti koymakta haklı olduğumu anladım. ...

Hırvat Ulusunun Oluşumu yazıldığı veya ilhamlar geldiği zaman öyle bir kasıt olmamakla birlikte, özü itibariyle Türkiye'deki tarihçiliğe bir isyandır. Bize "nelerle uğraşıyor?" diye eleştiri getirenlerin kendileri "nelerle uğraşıyorlar?" Bütün dünyadan, bütün uluslardan birilerinin Türkler üzerinde çalışması gayet tabii, ama bir Türk'ün başka bir milletin tarihini çalışması murdar olarak gören anlayış aslında kendi zavallı seviyesini itiraf etmektedir."

Prof.Dr.Osman Karatay
Hırvat Ulusunun Oluşumu. Balkan Kimliğinde Türk Damgası, 
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara, 2016.


17.yy'da Fransa kralı 13.Louis Hırvatlardan oluşturduğu paralı askeri birliğinin, diğer askeri birliklerden ayrı bir görünüşe sahip olmasını istemesiyle, boyunlarına ipekten eşarp bağlanmasını emretmiştir. Adı Croatlardan (Hırvatlardan) gelen The Cravat, Türkçeye de Kravat olarak girmiştir. Osman Karatay hocanın araştırmalarıyla, Croat kelimesinin Kubrat-Krobat'tan oluştuğunu öğrendik ve Türkçede v/b değimi ile ("Subar-Suvar" değişimini de hatırlarsak) Krovat'tan 
"Kravat" kelimesine geliriz. Sonuçta Kubrat Han adıyla sanıyla bir Türk'tü, On-Oğuz (On-Ogur) boylarındandı... 
Kravat; Ne Fransızca ne de Hırvatça ... ;) 

Semra B.