14 Ocak 2014 Salı

TAŞ HEYKEL/BABA/BALBAL


İSKİT/SCYTHIAN SCYTHIAN - 5th century BC
Archaeological museumof the Archaeology institute NAS of Ukraine

Scythian kamennaya baba from Ol'chovcik Oblast Doneck (Tachtay)
Height 26.4 ,n. (0.67m.)
A helmet, short sword and whip hanging from the belt are recognizable from the front, armed warriors with neck rings.


____________Soldan sağa:
*İskit (çizimler), MÖ. 600-300 , Ukrayna
*Hakkari Taş Steller , MÖ.2000
*Orta Asya Türk Taşbaba 6.-7.yy, 
ek:
Veli SEVİN 
BELLETEN, 243, Cilt: LXV - Sayı: 243 - Yıl: 2001 Ağustos

1998 yılında Hakkari kent merkezindeki Ortaçağ Kalesinin kuzey etekleri üzerinde 13 adet taş stel bulundu. Yükseklikleri 0.70 m. ile 3.10 m. arasında değişen bu stellerin yalnızca bir yüzleri işlenmiştir. Stellerden 11 tanesinde suspansuar (codpiece) giyimli çıplak erkekler resmedilmiştir. Bellerinde enli bir kemer vardır. Bunun üzerine daima aynı türde bir hançer asılıdır. Figürler her iki ellerinde bir kap tutarlar. Bunun deriden bir tulum (skin) olduğu anlaşılır. Steller üzerinde, çok sayıda balta, hançer, bıçak ve mızrak gibi madeni silahların yanında, dağ keçisi ve geyik gibi yabani hayvan ile insan figürlerine yer verilmiştir. Yurt tipi bozkır çadırlarının varlığı dikkat çekicidir. Stellerden ikisi farklı özelliktedir ve kadınlara ait oldukları sanılır.

Hakkari stelleri farklı yerel ustalarca ve fakat belli ikonografik kurallar göz önünde bulundurularak yapılmışlardır. Bunlar çadırlarda yaşayan güçlü bir yönetici sınıfa (ruling elite ) aittir.Yanlarındaki balta ve hançer gibi silahların tipolojik özelliklerinden M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısı içlerine ait oldukları anlaşılmaktadır.

Bu türlü taşlar eski Anadolu ve Yakın Doğu’da fazla görülmezler. Buna karşılık M.Ö. 3. binyıldan M.S. 12.yüzyıla kadar geçen uzun sürede Avrasya steplerinde yüzlerce örnekle temsil edilirler. Özellikle, aralarında uzun bir zaman farkı olmakla birlikte, Orta Asya’ nın Göktürk dönemi anthropomarf mezar taşları ile her iki elde tutulan bir kap nedeniyle yakın ilişkiler kurmak mümkündür.


- BELLETEN, 243, Cilt: LXV - Sayı: 243 - Yıl: 2001 Ağustos // ayrıntılı:


in Russian language about Turkish stels:

_____________The Zbruch Idol - 9th century

Discovered near the village called Liczkowce under Polish rule, now Lychkivtsi (Личківці), Ukraine, just north of Husiatyn, in 1848. 

The statue is now on display in the Archaeological Museum in Kraków, Poland, with exact copies located in a number of museums, including the State Historical Museum in Moscow.
ALTAY
ETRÜSK - DAŞBABA/BALBAL -  MÖ.6.yy'ın üçüncü çeyreğiETRÜSK - DAŞBABA/BALBAL - SORANO/İTALYAETRÜSK DAŞBABA/BALBAL  - 1827 yılında Val di Vara/iTALYA'da bulundu.Bavaria bölgesinde 1857 yılında ve 1957 yılında bulunan Taş Heykeller / Balballar
Muhtemelen Demir Çağı'ndan (MÖ.1200'den itibaren)
Bamberg Historical Museum - AlmanyaBavaria bölgesinde 1857 yılında ve 1957 yılında bulunan Taş Heykeller / Balballar
Muhtemelen Demir Çağı'ndan (MÖ.1200'den itibaren)
Bamberg Historical Museum - AlmanyaGÖKTÜRKANADOLU'NUN TAPUSU - HAKKARİ VE GÖKTÜRK


DAŞBABA/ Prof.Dr.Firudin AĞASIOĞLU
LİNK
 SCYTHIAN / ETRUSCANS =THE TURKS

____________