13 Nisan 2023 Perşembe

Avrupa'da Türk Etkisi

 

Hunların Avrupa kavimleri üzerinde kültürel etkisi; Atlı aristokratlar, şövalyelik, ağır zırhlı süvariler, yırtıcı kuş ve Alanus dedikleri ve Alan Türklerinin Kafkaslardan götürdükleri köpek cinsiyle atlı avcılık, ordu sistemleri, okçuluk, çevgan (polo), beslenme alışkanlığının ete odaklanması, İskit-Hun-Türk sanatının el sanatlarına (takı, kemer, iğnelikler, kın ve kılıç-kama kabzaları) yansıması gibi... 

Avrupa'da atlı spor ve avcılığın soyluların eline geçmesi bile Türk boylarındaki soyluların atlarıyla gömülmesinden kaynaklanıyordu. Avrupa'nın erken kavimleri, başka bir uygarlığın egemenliği altında olsa da komutanlarını ve krallarını kendileri seçebiliyordu. Hunların ordusunda birçok Avrupalı kavim görev aldığı gibi, bu kavimlere bir Türk (İskit, Sarmat, Hun, Avar) de liderlik yapabiliyordu.


Sarmat tamgalı atlı, 1.-3 yy, Kırım

Örneğin, Ostrogotların kralı Odoaker (Od-Aker, ö.493) için (babası Edeko/Ediko/Edikon üzerinden) Atilla'nın amcası Rua/Ruga'nın soyundan geldiği iddia edildiği gibi, Atilla'nın ordusunda da generaldi. Odoaker ayrıca Türk olan Turkilingilerin de kralıydı ve 480'lerde İtalya'da Odoaker Krallığını kurmuştu.


SB


Türk kültürü olan Kurgan ile Tamgalı Taşbabalar, Bengi Taşlar da Avrupa'da görülmekteydi.Yazığlar (Iazyges) Sarmatların Türk öncü boyu idi. Roma ordusuna 8 bin süvari vermek zorunda kalan Türk-Yazığlar'dan 5500'ü İngiltere'deki
Hadrian Duvarı'nı korumakla görevlendirilmişti.


Sarmat-Yazığ-Türklerden kalma buluntu, Kuzey İrlanda, erken MS 5.yy

Sarmat Taşbaba - Romanya


Bayte tapınağında bulunan Tamgalı Taşbaba / Saka ya da Sarmat, MÖ 4.yy-2.yy .

Üstyurt/Kazakistan

Bölgede kutsal alanlarla birlikte kurganlar ve 100'ün üzerinde de taşbaba bulunmuştur.