12 Haziran 2017 Pazartesi

Büyük İskender Tarzı - Sakal Traşı
"Eril saygınlığının yüzünü ve batı uygarlığının rotasını kim değiştirdi? Büyük İskender. Mısır'ı ve Pers'i fethederek kendisini ve Yunanca konuşan takipçilerini bilinen dünyanın efendileri yaptı. Ancak bir görünüş biçimini seçmişti, portre, heykel ve paralarda genç, temiz ve traşlı tasviri seçti ki, Yunan geleneğinde kadınsı olarak algılanıyor ve kötüleniyordu. Neden böyle yaptı peki? Dahası, neden saygın Yunan ve Romalı erkekler onu hevesle, önlerindeki 400 yıl boyunca taklit etti? Bunun cevabı, kendisini bir yarı tanrı olarak görmesinde yatıyor ve o şekilde görünmeyi diledi. Onun zamanında Aşil ve Herkül gibi efsanevi kahramanları sanatçılar sakalsız ve genç olarak tasvir ediyordu. Sakal traşı oldu ve takipçilerini de aynı şeyi yapmaları için teşvik etti. O çok ikna edici olabiliyordu. Klasik dönemlerde, seçkin erkekler - ya da bu büyük onurlu kişiye imrenenler - İskender tarzıyla, kendilerini kahraman görüyorlardı. Bu bir moda eğilimi değildi, bu güçlü bir sembolizmdi."

(alttaki kitabın aşağı-yukarı çevirisidir-SB)


Her ikisi de Heykeltraş Lysippos'tan (MÖ.4.yy)
Sakallı - Herkül - Perge / Roma dönemi kopyası (sakalsız Herkül için bknz.)
Sakalsız - Büyük İskender / (MÖ 4.yy)"All of these dimensions can be in the example of Alexander the Great , who changed the course of Western civilization and also the face of masculine respectability. By conquering Egypt and Persia, alexander made himself and his fellow Greek-speakers masters of the known world. Yet he chose a look- portaraits, statues, and coins depict him as youthful and clean- shaven - that was widely disparaged in greek tradition as unmanly. Why would he do so? More to the point, why did respectable greek and roman men enthusiastically emulate him for the next four hundred years? the answer is thathe viewed himself as a demigod and wished to look the part. Because the artist of his day depicted mythic heroes like Achilles and Herackles as eternally youthful and beardless, he shaved himself and encouraged his followers to do the same. he was very persuasive. In classical times, elite men - or lesser men who aspired to greater honor - adopted Alexander's style to imply something heroic in themselve. It was not a fad or fashion trend but powerful symbolism."


Of Beards and Men
The Revealing History of Facial Hair
Christopher Oldstone-Moore

(Alexander the Great is not a "Greek", but a Macedonian!)(Herkül, İskitlerin atası olması dışında, görevleri bakımından Bilgimiş (Gılgamış, yanlış okunuştur) ile özdeştir. - SB)BUNA GÖRE;
SAKALSIZ OLMAK, 
YARI TANRI-KAHRAMAN OLMAK DEMEK. ;)

...als Tukiu oder Tukue. Wir erfahren dass sie als nomaden in filzzelten wohnen, von viehzucht und jagd leben, die haare lang hangend tragen... aber shon zum jahre 552 finde ich bei Agathias, die Türken erwahnt, die 'wie die Avaren langes ungeplegtes Haar tragen'... Khan of the Turks:
The Khan wore a green satin robe; his hair which was ten feet long was free: a band of white silk was wound round his forehead hanging down behind. ... with plaited hair. 
Sakalsız, uzun saçlı bir Saka-Türkü